Isten soha nem hagyja magára gyermekeit

Isten soha nem hagyja magára gyermekeit

A mostani vasárnapi evangéliumi szakaszban (Lk 21,5-19) Jézus utolsó időkre vonatkozó beszédének első részét olvassuk Szent Lukács elbeszélése szerint. Jézus a jeruzsálemi templom előtt állva válaszol az embereknek, akik a szentély szépségét csodálják (vö. 5): „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják” (6). Elképzelhetjük, hogy szavai milyen hatással voltak tanítványaira! Jézus szavai azt akarták megértetni velük és ma velünk is, hogy az emberi építmények, még a legszentebbek is, mulandók és nem beléjük kell helyeznünk bizonyosságainkat – mondta Ferenc pápa.

Milyen sok feltételezett bizonyosság volt az életünkben, amiről azt hittük, hogy végleges és közben tiszavirág-életű volt! Másrészt milyen sok, látszólag megoldhatatlan problémánk volt, amit sikerült legyőznünk! – tette hozzá a Szentatya.

Ma is vannak hamis messiások

Jézus tudja, hogy mindig vannak olyanok, akik spekulálnak az emberi bizonyosságokat illetően. Ezért mondja: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket!” És óva int sok hamis messiástól is „Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő! – Ne kövessétek őket”. Ma is vannak ilyenek! – figyelmeztetett a pápa. Jézus hozzáteszi, hogy ne rémüldözzünk, amikor háborúkról, lázadásokról, katasztrófákról hallunk, mert ezek hozzátartoznak az evilági valósághoz. Az egyház története gazdag olyan személyek példamutatásában, akik derűs szívvel vállalták a megpróbáltatásokat és rettenetes szenvedéseket, mert tudatában voltak annak, hogy szilárdan Isten kezében vannak. Isten hűséges Atya, gondos Atya, aki nem hagyja cserben gyermekeit. Isten soha nem hagy el bennünket! Szívünkben legyen meg ez a bizonyosság, hogy Isten soha nem hagy el bennünket!

Építsük Isten országát és az evilági jövőt

A pápa ezután összegezte, hogy mi az, ami valóban lényeges: maradjunk szilárdak az Úrban, abban a bizonyosságban, hogy Ő soha nem hagy el bennünket, haladjunk előre a reménységben és munkálkodjunk egy jobb világ építésén, a nehézségek, a személyes és közösségi élet szomorúságai ellenére. A keresztény közösség arra kapott meghívást, hogy az „Úr napja” felé haladjon. Ennek távlatába helyezzük most azt az elkötelezettségünket, amely ezekből a hónapokból fakad, amikor hittel megéltük az irgalmasság rendkívüli jubileumát, amely ma véget ér a világ minden egyházmegyéjében a székesegyházak szentkapuinak bezárásával. A szentév egyrészt arra ösztönzött bennünket, hogy tekintetünket Isten országa beteljesedésére szegezzük, másrészt, hogy építsük a jövőt ezen a földön, a jelent evangelizálva, hogy mindenki számára eljöjjön az üdvösség ideje.

Isten a történelem ura

Az evangéliumban Jézus arra buzdít minket: véssük be jól elménkbe és szívünkbe annak a bizonyosságát, hogy Isten irányítja történelmünket és ismeri a dolgok és események végső célját. Az Úr irgalmas tekintete alatt kibontakozik a történelem bizonytalan folyamata a jó és a rossz szövevényében.  De minden, ami történik, Őbenne rakódik le; életünk nem veszhet el, mert Isten kezében van. Imádkozzunk Szűz Máriához, segítsen bennüket, hogy a világ örömteli és szomorú eseményei között szilárdan megtartsuk az örökkévalóságba és Isten országába vetett reményünket. Imádkozzunk Szűz Máriához, segítsen, hogy a maga mélységében megértsük ezt az igazságot: Isten soha nem hagyja magára gyermekeit!

Ismét régi szépségében ragyog a Szent Péter bazilika legősibb feszülete

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa utalt rá, hogy alapos restaurálás után ismét régi szépségében ragyog a Szent Péter bazilika fából készült legősibb feszülete, amely a XIV. századból származik. A feszületet az irgalmasság jubileumának emlékéül a bazilika Legszentebb Oltáriszentség kápolnájában helyezik el.

A hálaadás napján ne feledkezzenek meg az éhezőkről

Olaszországban vasárnap ünnepelték a hálaadás napját a föld és az emberi munka gyümölcseiért. A pápa csatlakozott a püspökökhöz és azt kívánta, hogy az anyaföldet egyre inkább fenntartható módon műveljék meg. Az egyház rokonszenvvel és elismeréssel áll az agrárvilág mellett és arra buzdít: ne felejtsék el, milyen sokan vannak a világ különböző részein azok, akik nélkülözik az olyan alapvető javakat, mint az élelem és a víz.

A pápa köszöntötte a családokat, plébániákat, társulatokat és az egyes híveket, akik Olaszországból és a világ számos részéről érkeztek. Köszönetét fejezte ki az önkénteseknek, akik ezekben a napokban a társadalom kirekesztettjeinek jubileumán fejtették ki szolgálatukat. Mindenkinek szép vasárnapot és jó ebédet kívánt, majd imáikat kérve búcsúzott el a hívektől.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió