János alázatos kisebbedése modell a keresztények számára

János alázatos kisebbedése modell a keresztények számára

“A keresztények tekintsenek a „nagy” Keresztelő Jánosra, mint a Jézusról szóló alázatos tanúságtétel modelljére, aki a halálig menően megalázza magát, hogy ezzel is jelezze az Isten Fia eljövetelét” – ez Ferenc pápa péntek reggeli homíliájának foglalata, melyet a Szent Márta ház kápolnájában tartott szentmisén mondott, aranylakodalmas házaspárok jelenlétében.

Keresztelő János a Jézusra mutató tanúságtevő

Az egyház liturgiája az utóbbi napokban Keresztelő János alakjára figyel, akit az evangélium úgy állít elénk, mint tanút. Ez az ő „hivatása”, hogy tanúságot tegyen Jézusról, mint egy világító lámpás. Olyan „lámpás” volt ő – folytatta a pápa – aki a világosságra mutatott, és olyan hang volt ő, mely a pusztában kiáltónak a szavaként szólalt meg. A bűnbánatot hirdette és keresztelt, de világossá tette, hogy utána jön a nálánál erősebb és nagyobb, akinek saruszíját sem méltó megoldani, mert ő majd tűzzel és Szentlélekkel keresztel”.

János alázatos kisebbedése modell a keresztények számára   

„A Keresztelő modellje átmeneti jellegű, mely a véglegeset jelzi, és ez a végleges: Jézus! Ebben áll az ő nagysága, melyet akkor is megmutatott, amikor a nép és a törvénytudók megkérdezték tőle, vajon ő-e Messiás? Erre világosan válaszolta: Én nem vagyok az! Ez az átmeneti jellegű, mégis biztos tanúságtétel az a lámpás, melyet nem oltott el a hiábavalóság szele; az az a hang, mely nem fogyatkozott meg a gőg ereje jegyében, hanem mindig a másikat jelezte, és ajtót nyitott a tanúságtételre, az Atyáéra, melyről Jézus mondja ma: „Olyan tanúságom van, amely felülmúlja Jánosét, az Atyáé!” (Jn 5,35). János pedig ajtót nyit erre a tanúságtételre és az Atya szava hallatszik: Ez az én szeretett Fiam! János nyitotta meg ezt az ajtót. Ez János nagysága, mindig félreáll”. Alázatos, megalázkodik – hangsúlyozta a pápa – ugyanazt az utat járja be, amin Jézus halad később, amikor kiüresíti önmagát. Így tesz egészen a végsőkig menően: Egy börtöncella homályában, amikor lefejezik, egy balerina miatt, egy házasságtörő asszony irigysége és egy részeges ember gyengesége miatt. Ha egy képet kellene festeni róla, elég lenne ezt a jelenetet megfesteni” – emelte ki a pápa.

A keresztények a saját életükkel nyitnak utat Jézusnak

A szentmisén jelenlévő hívekhez, papokhoz, szerzetesekhez és aranylakodalmas házaspárokhoz fordulva a pápa feltette a kérdést: „Jó dolog megkérdezni magunktól, vajon a saját keresztény életünk mindig nyitott út-e Jézus számára, továbbá, hogy az életünk tele van-e Jézusra mutató gesztusokkal? – kérdezte a pápa. Adjunk hálát, mindahányszor sikerült és kezdjük újra ezzel a fiatalos öregséggel vagy öreggé lett fiatalsággal, mint az új bor!, és tegyünk egy lépést előre, hogy továbbra is Jézus tanúi maradjunk. János, a nagy tanúságtevő segítsen ezen az úton benneteket ma is, a papi, szerzetesi és házasélet 50. jubileuma után is” – fejezte be homíliáját Ferenc pápa péntek reggel.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA