Javaslat:Bizottság tanulmányozza az elváltak és újraházasodottak helyzetét

Javaslat:Bizottság tanulmányozza az elváltak és újraházasodottak helyzetét

Pénteken délben P. Federico Lombardi SJ, szentszéki szóvivő a hét utolsó sajtótájékoztatóján beszámolt a szinódusi teremben csütörtök délután és péntek délelőtt történtekről. Csütörtökön 30 szinódusi atya és három auditor házaspár kért szót, péntek délelőtt pedig 12 testvéri küldött, valamint 27 férfi és női auditor felszólalása hangzott el. A 11. kongregáció is rámutatott arra a rendkívül fontos szerepre, amelyet a keresztény házaspárok betöltenek az egyház támogatásában a házastársi szexualitás témájában, valamint a házasélet válságainak kezelésében – fejtette ki a Szentszék sajtótermének igazgatója.

A házasság szentsége felbonthatatlan kötelék

P. Hagenkord SJ, a német nyelvű kommunikáció szinódusi felelőse arról számolt be, hogy a szinódusi aulában nagy teret szenteltek a személyes és lelkipásztori tanúságtételeknek. A következő témákat vették sorra: az utódnemzés és a fogamzásgátlás összetett problémája, a család fontos szerepe a béke megvalósításában, továbbá az örökbefogadás, a gyermektelen házaspárok és a házasság semmisségének kérdése. Az elváltak és újraházasodottak helyzetét illetően felvázolták a szinódus számára fennálló két lehetőséget: megoldás hiányában ne történjen változás, vagy válasszák a bűnbánati utat. Lehetőség, hogy az egyház szilárd marad a tanításban: „prófétai módon hirdeti az evangéliumot és szemben halad az árral”. A megbeszélések középpontjába került ismét a szentségi házasság, mint felbonthatatlan kötelék, amelynek természetét nem lehet módosítani.  Minden nyitás a tanítás megváltoztatását jelentené.

Javaslat hangzott el egy Bizottság létrehozására, amely a szinódust követően tanulmányozná a kérdést, hogy ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Javasolták továbbá a korunk igényeinek megfelelő lelkipásztorkodás kidolgozását, beleértve egy megfelelő kánonjogot is.

Az egyház nyújtson támaszt a családon belül elkövetett erőszak áldozatainak, a magányos időseknek

Központi helyet fogalt el a családon belül elkövetett erőszak, a vérfertőzés súlyos problémája. Érintettek olyan témákat, mint az idősek, elszigeteltek gondozása, a házasságra való felkészítés, beleértve a szexuális nevelést.

A testvéri küldöttek a szinóduson

A sajtótájékoztatón jelen volt Stephanos, Észtország ortodox prímása is, aki kifejtette: olyan társadalommal állunk szembe, amely az egyenlőségre hivatkozva törvénykezik a családot illetően, miközben eltörli a férfi és a nő közötti alapvető különbséget. Ez nem pusztán doktrinális kérdés, hanem a világ életének alapját képezi. Az egyház kötelessége, hogy fellépjen ezzel a veszéllyel szemben.

Befogadás és az egymásra való testvéri odafigyelés a szinóduson

Timothy Thorton, az angliai Truro anglikán püspöke hangsúlyozta: a szinódusi atyákat a folyamatban lévő munka, a kölcsönös meghallgatás és a szólásszabadság köti össze. Ezt lehet a remény valódi jelének tekinteni.

Forrás: Vatikáni Rádió