Jézus a jó pásztor, az idegen nem szereti a juhokat

Jézus a jó pásztor, az idegen nem szereti a juhokat

Ezen a vasárnapon, amelyet “Jó Pásztor” vasárnapjának hívunk (vö. Jn 10,1-10), Jézus két, egymást kiegészítő képpel jelenik meg: a pásztor és a juhakol kapujának képével. A nyájnak, vagyis mindnyájunknak egy akol a lakhelyünk, amely menhelyül szolgál, ahol a juhok laknak és pihennek a legelés fáradsága után. Az akolnak van egy kerítése, amelynek kapujában őr áll. A nyájhoz különféle személyek közelítenek: van, aki a kerítés kapuján lép be, és van, aki “máshonnan hatol be”.

Jézus a juhok pásztora és az akol kapuja

Az első a pásztor, a második egy idegen, aki nem szereti a juhokat. Jézus az első személlyel azonosítja magát, családias kapcsolata van a bárányokkal. Ezt hangjával fejezi ki, amellyel hívja őket a juhok pedig felismerik és követik őt. Jézus azért hívja juhait, hogy kivezesse őket a füves legelőkre, ahol jó táplálékra találnak.

A második kép, amellyel Jézus bemutatkozik, az a “juhok kapuja”. Ezt mondja: “Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül”. Vagyis élete lesz és bőségben lesz. Krisztus, a Jó Pásztor az emberiség üdvösségének kapuja lett, mert felkínálta életét juhaiért.

Jézus hatalma szolgálatában nyilvánul meg

Jézus, a Jó Pásztor és a juhok kapuja olyan vezér, akinek hatalma a szolgálatban fejeződik ki. Olyan vezető, aki azáltal parancsol, hogy életét adja, és másoktól nem kér életáldozatot. Egy ilyen vezetőben meg lehet bízni, mint ahogy a juhok hallgatnak pásztoruk hangjára, mert tudják, hogy jó és bőséges legelőkre irányítja őket. Elég egy jeladás, egy hívó szó és a juhok követik őt, engedelmeskednek, elindulnak, hogy vezesse őket annak a hangja, akit baráti, erőteljes és egyben kedves jelenlétként érzékelnek, aki irányít, védelmez, vigasztal és gyógyít.

Lángoljon a szívünk, amikor meghalljuk Jézus hangját

Ilyen nekünk Krisztus. A keresztény tapasztalatnak van egy dimenziója, amelyről talán kissé megfeledkezünk: a spirituális és érzelmi dimenzió. Az, hogy különleges érzelmi kötődéssel kapcsolódunk az Úrhoz, mint a juhok pásztorukhoz. Olykor túlságosan ésszerűsítjük a hitet és azt kockáztatjuk, hogy elveszítjük annak a hangnak, Jézus, a Jó Pásztor hangjának az érzékelését, amely ösztönöz és magával ragad. Mint ahogy az emmauszi tanítványokkal történt, akiknek lángolt a szíve, miközben a Feltámadt Krisztus szólt hozzájuk az úton haladva. Ez a csodálatos megtapasztalása annak, hogy érezzük: Jézus szeret bennünket. Számára soha nem vagyunk idegenek, hanem barátok és testvérek vagyunk.

Ne kövessük a világ hamis bölcsességeit

Azonban nem mindig könnyű felismerni a jó pásztor hangját. Mindig fennáll a tolvaj, a rabló, a hamis pásztor veszélye. Mindig fennáll annak a kockázata, hogy elterelje figyelmünket olyan sok hang lármája. Ma arra kaptunk meghívást: ne hagyjuk, hogy elvonják figyelmünket a világ hamis bölcsességei, hanem kövessük Jézust, a Feltámadt Krisztust, mint egyedüli biztos vezetőnket, aki értelmet ad életünknek.

Szűz Mária őrködjön a papi hivatások felett

Ma, a Hivatások Világnapján, fohászkodjunk Szűz Máriához: Ő kísérje el a tíz új papot, akiket most szenteltem. Nyújtson segítséget mindazoknak, akiket Krisztus hívott meg, hogy készségesen és nagylelkűen kövessék hangját.

Hét új boldoggal gazdagodott a spanyol helyi egyház

A Regina Coeli elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton a spanyolországi Geronában a boldogok közé iktatták Antonio Arribas Hortigüela atyát és hat társát, a Szent Szív Misszionáriusai Kongregáció szerzeteseit. Jézusnak ezeket a hűséges és hősies tanítványait a hit iránti gyűlöletből ölték meg a vallásüldözés idején. Vértanúságuk, amelyet Isten iránti szeretetből fogadtak el, valamint hivatásukhoz való hűségük élessze fel az egyházban a vágyat, hogy erőteljesen tegyünk tanúságot a szeretet evangéliumáról.

A pápa köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, többek között a Varsóból, Németországból, Ausztriából, Indiából, Texasból, Hollandiából érkezett híveket.

A Szent Péter téren jelen voltak a „Meter” szövetség képviselői is, akik már több mint húsz éve küzdenek a kiskorúak ellen elkövetett visszaélés minden formája ellen. A pápa megköszönte elkötelezettségüket és további munkára buzdította őket.

Ferenc pápa hamarosan Fatimába látogat – imádkozzunk a békéért

A Szentatya emlékeztett rá, hogy hétfőn a Pompeji Rózsafüzér Királynőhöz intézzük fohászainkat. „Ebben a májusi hónapban imádkozzuk a szentolvasót főleg a békéért, mint ahogy ezt kérte a Szűzanya Fatimában, ahová néhány nap múlva elzarándokolok az első jelenés centenáriuma alkalmából” – mondta végül Ferenc pápa, mindenki imáit kérve.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA