Jézus ad értelmet életünknek és megszabadít a Gonosztól

Jézus ad értelmet életünknek és megszabadít a Gonosztól

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mk 1,21-28) középpontjában az ördögűzés áll, amely úgy mutatja be Jézust, mint szavakban és tettekben hatalommal rendelkező prófétát – kezdte beszédét a Szentatya. Jézus szombaton belép a kafarnaumi zsinagógába és tanítani kezd. Szavai mindenkit ámulatba ejtenek, mert nem hétköznapiak, nem hasonlítanak a megszokott szavakra. Az írástudók ugyanis tanítanak, de anélkül, hogy saját tekintéllyel rendelkeznének. Jézus pedig tekintéllyel tanít, kinyilatkoztatva, hogy Ő Isten Küldötte, nem pedig egy egyszerű ember, akinek tanítását az előző hagyományokra kell építenie. Jézus teljes hatalommal rendelkezik. Tanítása új, és az evangélium szerint az őt hallgatók így nyilatkoztak: “úgy tanított, mint akinek hatalma van” (vö. 22).

Jézus legyőzi a sátánt

Ugyanakkor Jézus kinyilvánítja, hogy tetteiben is hatalommal rendelkezik. A kafarnaumi zsinagógában van egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki a következő szavakat kiabálja: “Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.” Az ördög igazat mond: Jézus azért jött, hogy elpusztítsa az ördögöt és legyőzze őt. Ez a tisztátalan lélek ismeri Jézus hatalmát és hirdeti, hogy Jézus az Isten Szentje. Az Úr rákiált: „Hallgass és menj ki belőle!” Jézusnak ez a kevés szava elég ahhoz, hogy elnyerje a sátán feletti győzelmét, aki „össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiabálás közepette kiment belőle” az evangélium szerint.

Jézus szavakkal és tettekkel nyilatkoztatja ki Isten szeretetét

Ez a tény nagy hatással van a jelenlévőkre, akiket félelem tölt el és felteszik a kérdést: „Ki ez? […] hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki.” Jézus hatalma megerősíti tanításának tekintélyét. Nemcsak szavakat ejt ki, hanem cselekszik is. Így mutatkozik meg Isten terve: a szavak és a tettek erejével. Az evangéliumban Jézus, földi küldetése során kinyilatkoztatja Isten szeretetét mind prédikációval, mind pedig a figyelem számtalan gesztusával a betegek, szükséget szenvedők, gyermekek, bűnösök irányában.

Jézus ad erőt a nehézségek leküzdéséhez

Jézus a mi Mesterünk, hatalommal rendelkezik mind szavaiban, mind tetteiben. Jézus közvetíti számunkra a létünk gyakran sötét utcáit megvilágító fényt, közvetíti számunkra a szükséges erőt is, hogy legyőzzük a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, a kísértéseket. Gondoljunk arra a nagy kegyelemre, hogy megismertük ezt az olyan hatalmas és jó Istent. Ő mester és barát, aki megjelöli számunkra az utat és gondjaiba vesz minket, különösen, amikor szükséget szenvedünk.

Mária a hallgatás asszonya

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy csöndet teremtsünk magunk körül és lelkünkben, hogy meghalljuk a világ üzeneteinek zaja közepette a legtekintélyesebb szót: Fiáét, Jézusét, aki felfedi számunkra létünk értelmét és megszabadít minden rabszolgaságtól, még a Gonoszétól is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA