Július 20. – Szent Apollinaris püspök és vértanú

Július 20. – Szent Apollinaris püspök és vértanú

 

 

380979_795095815_big  Egyike volt az egyház első nagy vértanúinak. Maga Szent Péter szenteli ravennai püspökké. A csodák, amiket véghez vitt, hamarfelkeltik a hatalom figyelmét, prédikációi nyomán sokakmegtérnek a hithez, ugyanakkor magára vonzza abálványimádók haragját, akik kegyetlenül megverik, és a város elhagyására kényszerítik. Keresztények találnak rá félholtan a tengerparton, és egy rejtekhelyen ápolják. Nemsokára ismét elfogják az üldözők, égő parázson járással kínozzák, majd másodszor is kiutasítják a városból.

 De ő a közelben marad, és folytatja az evangelizációt. Ebben az időben Aemilia tartományban találhatjuk. Ravennába harmadik alkalommal is visszatér. Itt ismét elfogják és kegyetlenül megkínozzák, mert kitart a hite mellett. Láncra verve egy szörnyű börtön mélyére vetik, de 4 nap múlva egy hajó fedélzetén Görögországba küldik.

 Ott ugyanúgy végzi hittérítő tevékenységét, a csodák, és szenvedései tovább folytatódnak. Megpróbálják elhallgattatni, s mikor ez nem sikerül, egy kegyetlen verés után, visszaküldik Itáliába.

 Ez az időszak három évig tart, és ezután negyedik alkalommal tér vissza Ravennába. Ekkor már Vespasianus a császár, aki, válaszul a pogányok panaszaira, kiad egy rendeletet, amellyel száműzi a keresztényeket. Apollinaris egy ideig rejtőzködik, de egyik alkalommal a város egyik kapuján áthaladva felismerik ( valószínűleg Classisban, egyik külvárosban) és kegyetlenül megverik. Utána még él hét napot, ezalatt megjósolja, hogy az üldöztetések növekedni fognak, de az egyház végül diadalt arat.

 Nem ismerjük a születési helyét, de valószínűleg Antiochia lehetett. Az sem biztos, hogy ő volt az egyike Krisztus hetvenkét tanítványának, amint azt korábban tartották. Püspökké szentelésének pontos dátuma sem ismert, de azt tudjuk, huszonhat éven keresztül volt Ravenna püspöke.

 A Ravenna városában található, VI. századból való S. Apollinare in Classe-bazilikában a csodálatos apszismozaikon látható antik miseruhában, püspöki palliummal a vállán, amint kitárt kézzel imádkozik. Két oldalt hat-hat bárány látható az általa vezetett hívek szimbólumaként. Vértanúsággal vallotta meg Krisztus-hitét: az Úr kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a II. század végén. Nemcsak itt, hanem Rómában is több templomot emeltek emlékére. A középkorban nagyon elterjedt volt a tisztelete..

kép: katolikusokeloforuma.network.hu

forrás: katolikusokeloforuma.network.hu