Kamarakoncerttel emlékeztek Bécsben Mindszenty bíborosra

Kamarakoncerttel emlékeztek Bécsben Mindszenty bíborosra

Az erdélyi származású, jelenleg Bécsben élő brácsaművész, Antal Sándor kamarakoncertjével emlékeztek meg Ausztriában Mindszenty József bíboros születésének 125. évfordulójáról március 29-én a bécsi Pázmáneumban.

Mindszenty József hercegprímásról a szavak és a zene nyelvén is megemlékezünk ma – mondta el bevezető beszédében az intézet rektora, Varga János. Idézte Liszt Ferenc gondolatát, miszerint „a lelkek, amelyek keresik egymást az élet szenvedései közepette, nem találkoznak másutt, mint az imában és a zenében”. Így tud egymással két nagy egyéniség találkozni: mindkettejük szíve magyarul és a magyarságért dobogott.

Varga János Mindszenty József önéletírásából olvasott fel életrajzi részleteket német és magyar nyelven. Hozzáfűzte: a bíborosnak összesen huszonnyolc évnyi börtön, szabadságvesztés, meghurcoltatás jutott osztályrészül. Felidézte: 1971 szeptemberében, miután véget ért kényszertartózkodása az amerikai követségen, a főpásztor így fogalmazta meg céljait: „Amikor elindultam szomorú számkivetésembe, némi vigasztalást találtam abban a gondolatban, hogy – ha Isten életet és erőt ad – külföldön is szolgálhatok három életfontosságú célt: mint magyar prímás főpásztori gondjaimba vehetem a több százezer hazátlan magyar katolikust, emlékirataim kiadásával figyelmeztethetem a még szabad világot a bolsevizmusnak évről évre növekvő és terjeszkedő veszélyére, és néha talán arra is adódik alkalmam, hogy szószólója legyek tragikus sorsú népünk ügyének.”

A hangversenyen Antal Sándor mellett két fiatal tehetség, Eva-Maria Radl és Dunja Stefanovits brácsajátékát is meghallgathatták a jelenlévők. Zongorán Maria Vigilante kísérte őket. Johannes Brahms, Bartók Béla, Mathias Rüegg és Antonín Dvořak művei hangzottak el.

Antal Sándor Csíkszeredában született, és középiskolai tanulmányainak befejeztéig ott is élt és tanult. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián végezte 2000–2005 között, brácsa szakon. Röviddel azután Nagyváradra került az Állami Filharmóniához, ahol öt évet játszott. Hogy szakmailag továbbfejlődjön, egy évre Hollandiába ment tanulni Schiffer Ervin brácsaművészhez. Ezután a grazi zeneművészeti egyetem felsőlövői (Oberschützen) intézetében, Herbert Kefer professzor tanítványaként folytatta tanulmányait. Mesterszakos diplomáját ez év szeptemberében fogja megszerezni a grazi intézményben. 2008 és 2015 között a németországi Nemzeti Filharmónia tagja volt, 2015 szeptemberétől pedig a Brnói Filharmonikus Zenekar brácsa-szólamvezetője. Bécsbe érkezésekor egy ideig a Pázmáneum lakója volt, innen ered kapcsolata az intézettel.

Az ünnepi hangverseny után, az est befejezéseként, elhangzott a 125 éve született hercegprímás boldoggá és szentté avatásáért szóló imádság.

Forrás és fotó: Varga Gabriella, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa (Ausztria)/ Magyar Kurír