Keressük az Úrral való találkozás örömét

Keressük az Úrral való találkozás örömét

Akkor vagyunk valódi keresztények, ha nem állunk meg az első kapott kegyelemnél, hanem mindig tovább megyünk, mert keressük az Úrral való együttlét örömét. Erről beszélt hétfőn reggel Ferenc pápa, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

Hol van a hitetek? Vágyni az Istennel való találkozásra

„Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek” – idézte a pápa a mai evangéliumot (Jn 4,43-54). Jézus e szavakkal korholja a királyi tisztviselőt, aki fia meggyógyítását kéri tőle. Az emberek tudták, hogy Jézus már sok csodát véghezvitt. Ő azonban kezdi elveszteni türelmét, mert úgy látszik, hogy egyedül a csoda számít nekik. Ferenc pápa így kommentálta ezt homíliájában: Hol van a hitetek? Egy csoda láttán azt mondani: „Igen, hatalmad van, te vagy Isten”, az is hitesemény, de ilyen kicsike csupán. Mert nyilvánvaló, hogy ennek az embernek nagy hatalma van: de ott kezdődik a hit, aztán kell, hogy tovább menjen. Hol van a te vágyad Isten után?  Mert a hit ez: vágyni arra, hogy találkozzam Istennel, vele legyek, boldog legyek vele.

Merjünk álmodni, ne álljunk parkolópályára

Ferenc pápa ekkor ezt kérdezte: Milyen nagy csodát visz végbe tehát az Úr? Az olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 65,17-21) rámutat erre: „Íme, új eget és új földet teremtek. Örüljetek és ujjongjatok mindörökké azon, amit majd teremtek!” Az Úr felkelti bennünk a vele való együttlét örömének vágyát. Amikor az Úr eljön a mi életünkbe és csodát tesz velünk, tudjuk, hogy mit tett az életünkben, de a dolog nem ér itt véget: ez felhívás arra, hogy haladjuk, tovább zarándokoljunk, keressük Isten arcát, ahogy a zsoltár mondja, keressük ezt az örömet. A csoda tehát csak a kezdet, és a pápa ezért fölteszi a kérdést: vajon mit gondol Jézus arról a sok keresztényről, akik megállnak az első kapott kegyelemnél, nem haladnak és úgy viselkednek, mint amikor az étteremben valaki már jóllakott az előétellel és hazamegy, nem tudva, hogy a java még csak azután jön? Mert van sok egyhelyben álló keresztény, aki nem halad: akik beletemetkeznek a mindennapok dolgaiba – a jó dolgokba –, de nem növekednek, kicsik maradnak. Parkolópályán lévő keresztények: leparkoltak. Kalitkába zárt keresztények, akik nem tudnak repülni erről a szép dologról álmodva, melyre az Úr hív minket.

Merjünk kockáztatni

Tegyük föl magunknak a kérdést: Milyen az én vágyam? Így keresem az Urat? Vagy félek, középszerű vagyok? Milyen az én vágyam mércéje? Előétel vagy az egész lakoma? Ferenc pápa végül így buzdított: őrizzük meg vágyunkat, ne helyezkedjünk el túlságosan, menjünk kicsit előre, kockáztassunk. Az igazi keresztény kockáztat, kilép a biztonságból.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió