Keressük és kövessük Jézust!

Keressük és kövessük Jézust!

Csakúgy, mint Vízkereszt, és mint Urunk megkeresztelkedése ünnepén, ezen a vasárnapon is az evangéliumi szakasz (vö. Jn 1,35-42), Urunk megnyilvánulásáról szól.  Ez alkalommal Keresztelő Szent János úgy jelöli meg tanítványainak Jézust, mint az „Isten Bárányát” (36), arra szólítva fel őket, hogy kövessék az Urat. Ez számunkra is így van – mutatott rá Ferenc pápa. Arra kaptunk meghívást, hogy a mindennapi életünkben kövessük Őt, akit a Karácsony misztériumában szemléltünk. Ez az evangéliumi szakasz bevezet bennünket a liturgikus évközi időbe, amely arra szolgál, hogy megszokott életkörülményeink között megélénkítsük hitbeli előrehaladásunkat az Epifánia és a követés, a megnyilvánulás és a hivatás dinamizmusában.

Melyek a hit útvonalának jellemzői?

Az evangéliumi elbeszélés megjelöli a hit útvonalának lényeges jellemzőit. A hitnek van egy útvonala, amely minden idők tanítványainak útvonala, így a miénk is, attól a kérdéstől kezdve, amelyet Jézus tesz fel két tanítványnak, akik Keresztelő János szavára elindulnak az Úr követésére: „Mit akartok?” (38). Ez ugyanaz a kérdés, amelyet Húsvét reggel a Feltámadt Krisztus intéz majd Mária Magdolnához: „Asszony, kit keresel?” (vö. Jn 20,15). Mi, emberek, mindnyájan a boldogságot, a szeretetet, a teljes, jó életet keressük. Az Atya Isten mindezt Fiában, Jézusban adományozta nekünk – hangsúlyozta a Szentatya. Ebben a keresésben alapvetően fontos egy igaz tanúságtevő szerepe, egy olyan személyé, aki elsőként haladt az úton és találkozott az Úrral. Az evangéliumban Keresztelő Szent János ez a tanúságtevő. Ezért tudja a tanítványokat Jézus felé irányítani, aki új tapasztalatra hívja meg őket, válaszolva kérdésükre: „Gyertek, nézzétek meg!” (39). A két tanítvány ezután már soha nem tudja elfelejteni annak a találkozásnak a szépségét, olyannyira, hogy az evangélista még pontos idejét is feljegyzi: „A tízedik óra körül járhatott”.

Csak a Jézussal való személyes találkozás ad teljes értelmet életünknek

Csak a Jézussal való személyes találkozás keltheti életre a hit útvonalát és csak ezáltal válhatunk az Úr tanítványaivá. Sok tapasztalatot szerezhetünk, számos dolgot megvalósíthatunk, sok személlyel léphetünk kapcsolatra, de csak a Jézussal való találkozás, abban az órában, amelyet Isten ismer, adhat teljes értelmet életünknek és teheti termékennyé terveinket és kezdeményezéseinket.

Ima, elmélkedés Isten Szaváról, a szentségek gyakori vétele

Nem elegendő olyan Isten-képet felépítenünk, amely a másoktól hallottakra épül. El kell indulni az isteni Mester keresésére, oda, ahol Ő lakozik. A két tanítvány Jézushoz intézett kérdése: „Hol lakol?” (38), erős spirituális értelemmel rendelkezik: kifejezi azt a vágyat, hogy megismerjük a Mester lakhelyét, hogy vele lehessünk. A hitélet abból az égő vágyból áll, hogy az Úrral akarunk lenni. Arra kaptunk tehát meghívást, hogy leküzdjük a vallásosság megszokott és biztosra vett formáit, megújítva a Jézussal való találkozást az imában, elmélkedve Isten Szaváról, a szentségek gyakori vételével, hogy Ővele lehessünk, és életünk gyümölcsöző legyen segítségének, kegyelmének köszönhetően.

Keressük Jézust, találkozzunk Jézussal, kövessük Jézust: ez a hit útja – mondta nyomatékosan a pápa.

Szűz Mária nyújtson támaszt ebben az elhatározásunkban, hogy csatlakozhassunk Jézushoz, aki elveszi a világ bűneit, hogy ismét megtaláljuk Őbenne a reményt és a spirituális lendületet.

Befogadni, védelmezni, előmozdítani, integrálni – ez a válaszunk a migráció jelenségére

Az Úrangyala elimádkozása után a pápa utalt rá, hogy a Migránsok és Menekültek Világnapján szentmisét mutatott be a római egyházmegyében élő migránsok és menekültek egy csoportjának. Idézett a Világnapra küldött üzenetéből, amelyben hangsúlyozta, hogy a migráció ma az idők jelei közé tartozik. „Minden idegen, aki ajtónkon kopogtat, alkalom arra, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, aki azonosítja magát minden kor befogadott vagy elutasított idegenjével (vö. Mt 25,35.43)”. A pápa ismételten leszögezte, hogy közös válaszunkat a migráció jelenségére az egyházi tanítás alapelvein nyugvó négy igével határozhatnánk meg: befogadni, védelmezni, előmozdítani, integrálni. Ettől a naptól kezdve, lelkipásztori okokból kifolyólag, a Migránsok és Menekültek Világnapját minden évben szeptember második vasárnapján tartjuk. A következőre, vagyis a 105. Világnapra tehát 2019. szeptember 8-án kerül sor – jelentette be Ferenc pápa.

Ezután arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy kísérjék imáikkal következő apostoli utazását, amelyet Chilében és Peruban tesz január 15-e és 22-e között. A Szentatya külön üdvözölte a Rómában élő Szent Lúciáról nevezett latin-amerikai közösséget, amely alapításának 25. évfordulóját ünnepli.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió