Kétnyelvű ünnepi szentmisén iktatták be hivatalába Kiss Róbert püspöki helynököt

Kétnyelvű ünnepi szentmisén iktatták be hivatalába Kiss Róbert püspöki helynököt

Komárom. Bár Kiss Róbert tb. kanonok a Nagyszombati Főegyházmegye magyar katolikus híveinek pasztorációjával megbízott püspöki helynökként és Elek László esperes-plébános utódjaként már szeptember 1-től teljesít szolgálatot Komáromban, ám ünnepélyes hivatali beiktatására csak szeptember 18-án a Szent András-templomban Mons. Orosch János, nagyszombati érsek által celebrált közös, kétnyelvű ünnepi szentmise keretében került sor. A helynöki hivatal tehát Nagyszombatból átköltözött Komáromba.

A bő kétórás, magyar–szlovák nyelvű ünnepi szentmisén a helyi és a Komáromi járás más településeiről érkezett hívőkön kívül budapesti, győri, dunaszerdahelyi és pozsonyi érdeklődők, köztük a Szent György Lovagrend, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, illetve több nővér- és szerzetesrend, valamint polgári társulások képviselői is részt vettek. Az eseményhez méltó módon a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa közreműködött, Józsa Mónika karnagy-művészeti vezető és Stauróczky Balázs budapesti vendégkarnagy-zeneszerző vezényletével.

Mons. Orosch János érsek atya az általa elmondottak szerint fontos lépésnek tartja azt, hogy a magyar hívek pasztorációjával megbízott püspöki helynök nagyszombati székhelye mellett komáromi székhelyét is létrehozza és megerősítse, ezzel is hangsúlyozva a történelmi Komárom jelentőségét  a nagyszombati érsekség területén. A hivatali beiktatás részeként egyebek mellett Kiss Róbert fogadalomtételének a megújítására is sor került.

Az érsek köszönetet mondott az ünnepi szentmisén ugyancsak résztvevő és a komáromiaktól még egyszer elbúcsúzó Elek László esperes-plébános lelkiismeretes szolgálatáért. Kiss Róbert elődje augusztus utolsó vasárnapján tartotta utolsó szentmiséjét Komáromban, ahol 2009-től teljesített szolgálatot. A városban eltöltött hét év alatt nem csupán a hívek lelki gondozását végezte, hanem  a Szent András-templom és a Szent Rozália-templom felújítását is szívügyének tartotta, illetve rendszeresen tiszteletét tette a Duna parti város kulturális és közéleti rendezvényein, s aktívan bekapcsolódott a közösségépítésbe. Mindezért 2015-ben a városi képviselő-testület döntése értelmében Pro Urbe-díjjal tüntették ki a katolikus egyházközség plébániáját. Elek László a mátyusföldi Nádszeg Szent István király-plébániáján folytatja munkáját, valamint ezentúl a vágsellyei espereskerület hitoktatásáért is felel.

Orosch érsek töretlen bizalmáról biztosította Róbert atyát, akit 2012-ben nevezett ki püspöki helynökké a nagyszombati érsekség magyar ajkú hívei részére. Kiss Róbert 1972. október 17-én született Jókán. 1997-ben négy magyar ajkú szerpappal együtt szentelték pappá a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban. A papszentelés sajátos hangulatát keltette, hogy azt Tóth Domonkos magyar nyelven végezte. Majd Róbert atya káplánként Nagykéren tevékenykedett, később Dunaszerdahelyre került, ahol előbb plébánosként, majd esperesként végezte munkáját. 2009. augusztus 1-jével Gúta községbe helyezték át, ahol szintén Elek Lászlót váltotta, s püspöki helynöki kinevezéséig ott munkálkodott. Az utóbbi négy évben az érsek atyát a bérmálásokon, vizitációkon, papi rekollekciós összejöveteleken képviselte. Továbbá hitoktatói és imatalálkozók, zarándoklatok – például nemrég a felvidéki fiatalokkal és atyákkal együtt Krakkóban – aktív résztvevője volt. Nagyszombati tevékenysége alatt újraindultak a magyar nyelvű diákmisék.

A frissen beiktatott püspöki helynök egyebek mellett Orosch érseknek köszönetét fejezte ki a belé vetett bizalomért. Örömmel nyugtázta, hogy olyan városba érkezett, amely élén Stubendek László személyében a kántor feladatkörét is ellátó, a híres templomi orgonán ez alkalommal is játszó polgármester áll. Hozzátette: a városi képviselők közül is sok jó keresztény embert ismer, s bízik abban, hogy többek között az segítségükkel is hozzájárulhat Komárom élő, kétnyelvű hitéletének a felpezsdítéséhez.

Az ünnepi szentmisén a helyi magyar és szlovák hívők egy-egy képviselője köszöntötte Kiss Róbertet, és megköszönte Orosch érseknek a helynöki hivatal Komáromba történő áthelyezését.

Forrás és fotó: hirek.sk