Könyvbemutató Veszprémben

Könyvbemutató Veszprémben

Veszprémben, a Szaléziánum épületében 2015. december 3-án este, könyvbemutatóra került sor.

Dr. Herdics György c. apát, a Remény c. katolikus hetilap főszerkesztője mutatta be dr. Márfi Gyula érsek Alapvető hittan c. könyvét.

A könyv betekintést nyújt hitünk alapvető tanításába, titkaiba. A könyv a Remény legújabb kiadványa

A fent említett könyv megvásárolható a Remény hetilap elérhetőségén:

P. O. Box 58

930 05 Gabčíkovo