Körkép a Szentszék diplomáciai kapcsolatairól 2014-ben

Körkép a Szentszék diplomáciai kapcsolatairól 2014-ben

Jelenleg a Szentszék 180 állammal tart fenn teljes körű diplomáciai kapcsolatokat. 2013-ban létesített diplomáciai kapcsolatokat Dél-Szudánnal. Ezekhez tartozik még az Európai Unió, a Szuverén Máltai Lovagrend és egy különleges természetű misszió a Palesztin Államnál.

A nemzetközi szervezetek tekintetében a Szentszék jelen van az ENSZ-ben állandó megfigyelői minőségben. Továbbá az ENSZ 7 szervezeténél vagy ügynökségénél, ezentúl megfigyelő másik 8, illetve tag vagy megfigyelő 5 regionális szervezetben.

A kormányközi szervezetek és szervek illetve nemzetközi programok tekintetében, amelyekben részt vesz a Szentszék kiemelendő, hogy 2011-ben Genfben a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Tanácsa jóváhagyta a Szentszék tagsági státuszát.

Szentszéki nagykövetségek Rómában

Számos ország helyi missziót tart fenn a Szentszék mellett Rómában. Idetartozik az EU és a Máltai Lovagrend is, jelenleg összesen 82 ilyen misszió létezik. Továbbá a Palesztin Állam missziója, az Arab Államok Ligájának, a Nemzetközi Migrációs Szervezet és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága irodái tartanak fenn rendszeres kapcsolatot a Szentszékkel római kancelláriáikon keresztül.

Jelentős események a Szentszék diplomáciai kapcsolatai terén az elmúlt évben

A 2014-es évet áttekintve a Szentszék diplomáciai kapcsolataira vonatkozóan, kiemelhetünk számos jelentős eseményt. Az elmúlt év januárjában a Szentszék keretegyezményt kötött a Kameruni Köztársasággal a katolikus egyház jogi státuszáról. Emellett a Máltai Köztársasággal meglévő egyezményt harmadik kiegészítéssel bővítették, amely elismeri az egyházi házasságkötések és ezekre vonatkozó egyházi bíróságok döntéseinek polgárjogi hatásait.

Módosították a Szentszék és Magyarország közötti egyezményt

2014. február 10-én a magyar parlamentben Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius és Balog Zoltán, emberi erőforrás miniszter kicserélték a Szentszék és Magyarország közötti egyezmény ratifikációs okmányait az egyezmény módosításáról. Az egyezményt 1997. június 20-án írták alá, amely a katolikus egyház közszolgálati és egyházi, hitéleti tevékenységének finanszírozására vonatkozik és érinti az egyházi vagyon természetét érintő kérdéseket. Az egyezmény módosítását 2013. október 21-én írták alá.

Egyezmények születtek Burundival, Zöld-foki szigetekkel és Szerbiával is

A múlt év februárjában sor került továbbá a Szentszék és a Burundi Köztársaság közötti keretegyezmény ratifikációs okmányainak kicserélésére, amely a katolikus egyház jogi státuszára, az egyházi házasságra, az istentiszteleti helyekre, és többek között a katolikus nevelési intézmények és jótékonysági tevékenységére vonatkozik.

2014 áprilisában kicserélték a Szentszék és a Zöld-foki Köztársaság közötti egyezmény ratifikációs okmányait a katolikus egyház jogi státuszáról.

Júniusban pedig a Szentszék és a Szerb Köztársaság között egyezmény született az együttműködésről a felsőoktatásban.

Forrás: Vatikáni Rádió