Krisztus papságának a titka a megbocsátás: Engedjük meg!

Krisztus papságának a titka a megbocsátás: Engedjük meg!

Ferenc pápa a szokásos módon szentmisével kezdte a hetet a Szent Márta ház kápolnájában és folytatta a Zsidókhoz írt levél olvasmányainak a magyarázatát: Jézus papságának a csodája, hogy egyszer s mindenkorra feláldozta önmagát a bűnök bocsánatára, most közbenjár értünk és visszatér, hogy magával vigyen bennünket az Atyjához (Zsid 9,15.24-28). Aki azonban a Szentlelket káromolja, az mintegy magát zárja ki annak a lehetőségéből, hogy megbocsátást nyerjen.

Krisztus papságának három mozzanata    

Krisztus papsága három mozzanatban történik. Az első a Megváltás – húzta alá a Szentatya. Miközben az ószövetség papjai minden évben bemutatták az áldozatot, „Krisztus csak egyszer áldozta fel magát, hogy a bűnöket elvegye”. Ezzel a csodával „az Atyjához vitt bennünket, visszaállította a teremtés harmóniáját”. Az Úr második csodája az, hogy közbenjár értünk. „Miközben mi most itt imádkozunk, Ő értünk, mindannyiunkért közbenjár az Atya színe előtt, hogy a hitünk meg ne fogyatkozzon. Hányszor is kérik a papoktól – állapította meg a pápa –, hogy imádkozzanak, mert tudjuk, hogy a pap imádságának van egy bizonyos ereje, a Szentmise áldozatának az erejében”. A harmadik csoda az lesz, amikor az Úr visszatér, de ekkor már nem a bűnnel kapcsolatban, hanem azért, hogy megalapítsa a végleges uralmat, amikor elvisz minket az Atyához.

A „megbocsáthatatlan bűn” titka               

Ez tehát Krisztus papsága nagy csodájának három mozzanata – foglalta össze a pápa a tanítását –, vagyis megbocsátja a bűnöket egyszer s mindenkorra, közbenjár és végül visszatér értünk. Ezzel ellentétben áll a „megbocsáthatatlan bűn”.  Kemény dolog Jézustól hallani ezeket, de ő maga mondja és ha ő mondja, akkor igaz. „Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit az emberek mondanak, bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad” (Mk 3,28-29) – utalt a pápa Jézus figyelmeztető szavára.

Aki a Szentlelket káromolja, nem hagyja magának megbocsátani a bűnét  

Aki a Szentlelket káromolja, nem hagyja magának megbocsátani a bűnét. Ferenc pápa ennek kapcsán Jézus nagy papi felkenésére hivatkozott, melyet a Szentlélek művelt Szűz Mária ölében. Hasonlóképpen a papokat is felkenik a szentelésük során a szent olajjal: Jézus, mint örök főpap megkapta Mária testében a Szentlélek műve által. Aki káromolja Őt, a Lelket, a szeretet Istenének a fundamentumát káromolja, ami a megváltás, az újjáteremtés és így Krisztus papságát káromolja. De milyen rossz, hogy az Úr nem bocsátja meg! Nem! – felelt a pápa a felvetésre. Az Úr megbocsát mindent! De aki ezt mondja, az ki van zárva a megbocsátásból. Nem akarja, hogy neki megbocsássanak! Nem hagyja magának megbocsátani a bűnét! – szögezte le a pápa. Nagyon csúnya a Szentlélek elleni káromlás, mert megtagadja Krisztus papságát, amit a Szentlélek művelt.

Ne zárjuk be a szívünket Krisztus papságának a csodája előtt     

Hasznos lesz számunkra ma a mise során – említette –, hogy itt az oltáron  Krisztus papsága csodájának eleven emlékezetét végezzük, mert ő jelen lesz itt papsága első csodájával, amikor életét adja értünk. De itt van papsága második csodájának élő emlékezete, mert ő imádkozik itt, ebben a szentmisében, a Miatyánk után, és végül a harmadik mozzanat, amikor visszatér, ez a mi dicsőségünknek  a reménye. Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy a szívünk ne záruljon be soha e nagy csoda, ajándék előtt” – zárta homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában tartott hétfői szentmise során.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió