Küzdjük le a megosztottságot, amely eltorzítja az evangéliumot – Ferenc pápa beszéde az Evangéliumi Világszövetség küldöttségéhez

Küzdjük le a megosztottságot, amely eltorzítja az evangéliumot – Ferenc pápa beszéde az Evangéliumi Világszövetség küldöttségéhez

November 6-án, csütörtökön délelőtt Ferenc pápa beszédet intézett az Evangéliumi Világszövetség (World Evangelical Alliance) 27 képviselőjéhez. Szent Pál a Galatákhoz írt levelének szavaival köszöntötte őket: „Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, aki föláldozta magát bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen világ gonoszságából Istenünk és Atyánk rendelése szerint” (Gal 1,3-4). Pál apostol ezekkel a szavaival kifejezi közös hitünket, közös reményünket – mondta a pápa, hozzátéve: „Szeretném, ha köszöntésem, amely hirdeti, hogy Jézus Krisztus az Úr és az Üdvözítő, eljutna közösségeitek tagjaihoz is”.

A pápa kifejtette: keresztségünk Isten felbecsülhetetlen ajándéka, amely közös számunkra. Ennek köszönhetően életünk nem pusztán földi dimenzióval rendelkezik, hanem a Szentlélek hatalmában élünk. A keresztség szentsége emlékeztet bennünket egy alapvető igazságra: az Úr mindig megelőz bennünket szeretetével és kegyelmével.
Megelőzi közösségeinket; megelőz mindenkit, aki hirdeti az üdvösség evangéliumát és azokat, akik azt elfogadják, előkészít minden szívet befogadására.

„A Szentírást olvasva egyébként világos, hogy az evangélium témája nem csak az Istenhez fűződő személyes kapcsolat. Szeretetünk válaszát sem szabad úgy tekintenünk, mint apró személyes gesztusok összességét egy rászoruló felé… vagy mint a saját lelkiismeretünk megnyugtatására irányuló cselekedet sorát. Az ajánlat Isten országa (Lk 4,43); tehát hogy szeretjük Istent, aki uralkodik a világban” – idézett a pápa Evangelii gaudium k. apostoli buzdításából (180). Isten országa mindig megelőz bennünket. Csakúgy, mint az egyház egységének misztériuma.

A keresztények között kezdettől fogva jelen voltak a megosztottságok, és még ma is sajnos fennállnak közösségeink között a vetélkedések és a konfliktusok. Ezek a helyzetek gyengítik képességünket, hogy eleget tegyünk az Úr parancsolatának és hirdessük az evangéliumot minden nemzetnek (vö. Mt 28,19-20). Megosztottságunk eltorzítja Krisztus varratlan köntösét, de nem pusztítja el teljesen az egységet, amely a kegyelem révén minden megkeresztelt között létezik (vö. Unitatis redintegratio, 13). A keresztény hithirdetés hatékonysága még nagyobb lenne, ha a keresztények leküzdenék megosztottságaikat, és közösen ünnepelhetnék a szentségeket, együtt terjesztenék Isten Szavát, és közös tanúságot tennének a szeretetről.

A pápa örömének adott hangot, hogy a világ különböző országaiban a katolikusok és az evangéliumi egyházak testvéri kapcsolatokat hoztak létre, egymással együttműködve. A Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa és a World Evangelical Alliance teológiai bizottságának közös erőfeszítései új távlatokat nyitottak, tisztázva a félreértéseket és megjelölve utakat az előítéletek leküzdéséhez.

A pápa kifejezte azt a reményét, hogy a „Keresztény tanúságtétel egy sokvallású világban” c. dokumentum, amely megjelöli a helyes magatartásformákat, ösztönző erővel hat az evangélium hirdetésére a sokvallású környezetekben.

Kép: bonumtv.hu

Forrás: Vatikáni Rádió