Látszat és képmutatás helyett válasszuk a szív igazságát

Látszat és képmutatás helyett válasszuk a szív igazságát

Az Úr adja meg nekünk a belső igazság kegyelmét – ezért fohászkodott Ferenc pápa pénteken reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A mai liturgia Szent Pálnak a Rómaiakhoz írt leveléből (Róm 4,1-8) arra buzdít, hogy higgyünk Istenben, mert Isten valódi megbocsátása ingyenes, az ő kegyelméből, az ő akaratából történik, nem pedig tetteink által. Tetteinkkel válaszolunk Isten ingyenes szeretetére, aki igazzá tett minket és mindig megbocsát nekünk. Életszentségünk éppen abban áll, hogy mindig elnyerjük ezt a megbocsátást. Ezért imádkoztuk a mai zsoltárban: „Boldog, akinek az Úr megbocsátotta bűneit, akinek betakarta gonoszságát. Boldog az, akinek vétkét az Úr fel nem rója, kinek lelkében nincsen álnokság.” (Zsolt 31,1-2.5.11). Ő, az Úr bocsátotta meg az eredeti bűnünket, és Ő bocsát meg mindannyiszor, ahányszor elmegyünk hozzá. Mi nem tudjuk megbocsátani magunknak bűneinket tetteinkkel, csak Ő bocsát meg. Mi válaszolhatunk tetteinkkel erre a megbocsátásra – magyarázta a pápa.

Képmutatás és üresség helyett legyünk igazak

Lukács evangéliumának mai szakaszában (Lk 12,1-7) Jézus megérteti velünk, hogy más módon kell keresnünk a megigazulást, elénk állítva azoknak a képét, akik a látszat alapján hiszik magukat igazaknak. Ők azok, akik szenteskedő ábrázattal jelennek meg, mintha szentek volnának. Képmutatók. Belül minden piszkos, de kívül igaznak és jónak akarnak látszani. Látványosan böjtölnek, imádkoznak vagy adakoznak. A szívük mélyén azonban üresség van, nincs tartalom, az életük álszent, igazságuk semmis. Kozmetikázzák a lelküket, ebből élnek, az életszentség számukra smink. Jézus mindig azt kéri tőlünk, hogy igazak legyünk, de a szívünk mélyén igazak, és ha valaminek látszania kell, akkor ez az igazság látsszon, ami a szívünkben van. Ezért hát a tanács: amikor imádkozol, menj és csináld titokban; amikor böjtölsz, akkor igen, kicsit kozmetikázd magad, hogy senki ne lássa a böjt gyengeségét az arcodon. Amikor pedig alamizsnát adsz, bal kezed ne tudja, mit tesz a jobb, adakozz titokban.

Éljünk következetesen, ne a látszattal törődjünk

Megigazulásuk a látszaté. Szappanbuborék, ami ma van, holnap nincs. Jézus következetes életet kér tőlünk, következetességet a között, amit teszünk, és amit belül élünk. A hamisság sokat árt, a képmutatás sokat árt, egy életmód. A zsoltárban kértük a kegyelmet, hogy igazak legyünk Isten előtt. Szép, ahogy kértük: „Bűnömet eléd tártam, nem rejtettem el vétkemet előled”, nem kozmetikáztam a lelkemet. Azt mondtuk: „Gonoszságomat megvallom, Uram. És te megbocsátottad vétkeimet”. Mindig legyünk igazak az Úr előtt, mindig. És ez az Isten előtti igazság teremti meg a helyet arra, hogy az Úr megbocsásson nekünk. A képmutatás így egy szokássá válik. Ferenc pápa ezzel szemben azt kéri, hogy ne másokat vádoljunk, hanem tanuljuk meg az önvádolás bölcsességét, anélkül, hogy elrejtenénk bűneinket az Úr előtt.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió