Lelkinapot tartottak a Pozsonyi Magyar Intézetben

Lelkinapot tartottak a Pozsonyi Magyar Intézetben

Mahulányi József esperes, nagymegyeri plébános tartott lelkinapot a húsvétra való készület jegyében március 5-én a Pozsonyi Magyar Intézetben a szlovák főváros magyar katolikus közössége számára – tájékoztatott Gyepes Aranka.

A vendéget Molnár Tamás, a közösség lelkiatyja mint oltártestvérét és földijét köszöntötte, hiszen mindketten Bény községből indultak a papi hivatás útjára.

A lelkinap témái a következők voltak: Hogyan imádkozzunk? A hit és az ima kölcsönhatása. Hogyan kezeljük a környezetünkben gyakran elhangzó ilyen vagy ehhez hasonló megjegyzéseket: „Nekem nincs szükségem a misére, imádkozhatok otthon is…”

A nap a nagyböjti lelki megújulás triduumának része volt, amely a közösségért felajánlott egész napos böjttel és ifjúsági keresztúttal kezdődött március 4-én a ferenciek templomában. Említést érdemel, hogy a keresztút elmélkedéseit maguk a fiatalok írták és imádkozták elő. Az első nap programját az esti szentmise zárta.

Március 5-én, szombaton reggel a szentmisét megelőzően a kihelyezett Oltáriszentség előtt elimádkozták a rózsafüzért, melyet azért ajánlottak fel, hogy az Úr hívjon szolgálatára fiatalokat a közösségből. A szentmise után a program a Pozsonyi Magyar Intézetben folytatódott.

A keresztény ima nem csupán vallásos élmény. A keresztény ima: egyszerre ajándék és titok – fogalmazott Mahulányi atya. Anthony Bloom ortodox pátriárkát idézve hangsúlyozta: az imádság alapja az Istennel szeretetben összekötött lélek. Ha ez a szeretetkapcsolat megvan, akkor minden ima jó. A szavak nélküli is, hiszen a szeretet legszebb nyelve a csend.

Az előadó ezt az ismert ars-i példával illusztrálta: Vianney Szent János templomában az Oltáriszentség előtt órákat töltő, írni-olvasni nem tudó idős bácsi az imádságát firtató kérdésre így válaszolt: „Én nézem Őt, Ő néz engem, és mind a ketten nagyon boldogok vagyunk.”

Az imádság azonban nem lehet csupán érzelmi motiváció függvénye. Az ima hitből fakad, egyben visszahat hitünkre: edzi, mélyíti sérülékeny hitünket. Az imádság és a böjt kivon bennünket a napi körforgásból, hogy a személyes Istennel találkozzunk. A böjt az önuralom, önnevelés leghatékonyabb eszköze. A fiatal nemzedék önpusztító életmódja, a sok válás, függőség, öngyilkosság stb. egyik legfőbb oka, hogy fiataljaink mindent megkapnak, de nem tanítjuk meg őket az áldozatvállalásra, a küzdésre, a nehézségek legyőzésére, az önuralomra. Vagyis életükből hiányzik az aszkézis, a kereszt – mondta Mahulányi József, majd a következő kérdésre irányította a hallgatósága figyelmét: Megteszek-e mindent, hogy figyelve az egyház tanítására, kiformáljam magamban a hívő, hitből élő, felelősségteljes keresztényt?

Ebben az összefüggésben a „kis út” szentje, Lisieux-i Kis Szent Teréz mindig időszerű példáját emelte ki a nagymegyeri plébános.

Ezt követően előadása második részében a legfőbb imádságról, a liturgiáról elmélkedett. Elöljáróban gyakorlati gondokról esett szó: sajnos sok pap tapasztalja, hogy az elsőáldozásra, bérmálkozásra készülő gyermekekkel, fiatalokkal mennyire nehéz megértetni, hogy a vasárnapi szentmisén való rendszeres részvétel a szentség felvételének alapvető feltételei közé tartozik. Ennek oka, hogy a fiatal szülők generációja is hit nélkül, ellentmondásos lelki igénytelenségben él: gyermekét járatják hittanra, de szentmisére nem küldik, mert maguk sem járnak templomba. Így azonban elmulasztják a kairoszt, az üdvösség szempontjából fontos, kegyelmi időt, a Krisztussal való találkozás idejét.

Hiszen minden liturgiában Jézus Krisztus keresztáldozata válik jelenvalóvá, és a szentáldozásban vele, az Élővel találkozik az ember. Családjaink, fiataljaink megújulása elképzelhetetlen a szentmisén való tudatos részvétel, annak teljes mélységében való megértése nélkül – hangsúlyozta az előadó. – De okunk van a bizakodásra, mert jóllehet a hit emberi, szabad döntés, de megelőzi, kíséri és követi Isten kegyelme. Kairosz volt őseink Krisztussal való találkozása is, s mi hittel valljuk, hogy jövőnk is csak erre épülhet.

A lelkinapot a közösen elimádkozott fájdalmas rózsafüzér zárta.

Március 6-án, vasárnap az irgalmasság rózsafüzérét követően a szentmise közös ünneplésével zárult a pozsonyi magyar hívek háromnapos húsvétra való lelki felkészülése.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Pálinkás András