Lengyelországba zarándokolt a pozsonyi magyar közösség

Lengyelországba zarándokolt a pozsonyi magyar közösség

A pozsonyi magyar katolikus közösség csoportja az irgalmasság szentévében szervezett nyári kirándulással egybekötött zarándoklaton vett részt július 4–8. között.

A zarándoklat első másfél napját a hívek a híres lengyelországi Mária-kegyhelyen, Czestochowában töltötték. A hétfő esti szentmise és a kedd délelőtti szabadtéri keresztúti ájtatosságot a családokért, családtagokért, családi békéért és elfogadásért ajánlották fel. A hívek közösen imádkoztak a Fekete Madonna képe előtt az ún. Apel keretében is. Kedden a Remete Szent Pálról nevezett kápolnában, a magyar alapítású pálos férfi szerzetesrendről is megemlékezve, a közösség csoportja elsősorban újabb papi és szerzetesi hivatásokért imádkozott együtt a szentmisében, kérve a Jó Pásztort, hogy a pozsonyi magyar közösségből is hívjon meg ifjakat életre szóló követésére.

A szép nyárias időjárással kísért út Krakkóban folytatódott. Az Isteni Irgalmasság szentélyét felkeresve, Szent Fausztina nővér közbenjárását kérve a magyar kápolnában bemutatott szentmisében nemzetünk és a nemzetünk történelméhez fűződő más népekből származó szentek példáját szemlélve imádkozhattak a résztvevők saját megszentelődésükért is. A magyar nép és a pozsonyi magyar közösség egységéért és lelki megújulásáért felajánlott szentmisét követően alkalom nyílt a nemrégiben létrehozott Szent II. János Pál központ és templom megtekintésére. Lengyelország második legnagyobb városában a csoport a délutánt a Wawel székesegyházban, királyi kriptáiban és múzeumában töltötte.

A Wadowicében, Szent II. János Pál szülővárosában töltött napon a szent életű pápa szülőháza és a hozzá tartozó múzeum végigjárása után abban a templomban vettek részt szentmisén a pozsonyi magyarok, ahol Karol Wojtylát egykor megkeresztelték. A zarándokok imádkoztak szüleikért, keresztszüleikért, az őket megkeresztelő lelkiatyáért, keresztgyermekeikért, megújítva keresztségi ígéreteiket.

A kirándulás utolsó állomása Zakopane városa volt. A friss levegőn tett sétákon túl felkeresték a Fatima-i Szűzanya tiszteletére emelt templomot is. A lengyel nép a templom felépítésével fejezte ki háláját az Istenanya iránt, hogy II. János Pál az 1981. május 13-án elszenvedett merényletet túlélve felépült. A csoport magyar nyelvű miséjében a hívek Isten áldását kérték a közösség további nyári programjaira is: a fiatalok számára szervezett Balaton körüli kerékpártúrára, a krakkói Ifjúsági Világtalálkozón való részvételre, a KIK-es családtáborra, a Morvaszentjános mellett megrendezésre kerülő nyári gyerektáborra, valamint mindenki további személyes nyári programjaira is.

Forrás: Pozsonyikatolikusok.sk

Fotó: Vician András