Levélírók eretnekséggel vádolják Ferenc pápát

Levélírók eretnekséggel vádolják Ferenc pápát

Az „Amoris laetitia” kezdetű apostoli buzdítás „tévedéseinek” korrekcióját kéri Ferenc pápától 62 aláíró, többségében tradicionalista katolikus világi teológus, újságíró, blogger és egyházi személy. A levelet hivatalban lévő püspök vagy bíboros nem írta alá.

A több nyelven közölt felhívást Ferenc pápához intézték, arra szólítva fel az egyházfőt, hogy javítsa ki az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításának hét pontját – a házasság, az erkölcsi élet, a szentségekhez járulás témájában –, amelyeket részletesen elemeznek. A legsúlyosabb vád, hogy ennek következtében a pápa eretnek álláspontot támogat. A levélírók által felállított hét pont – megítélésük szerint – hamis, illetve ezek eretnek gondolatokat sugallnak, veszélyt jelentenek a lelkekre, ezért az egyházfőnek el is kell határolódnia korábbi kijelentéseitől.

A levél továbbá felrója Ferenc pápának a Luther Mártonhoz kapcsolódó „precedens nélküli szimpátiáját”, és azt a „rokonságot”, mely Luther tanai és az apostoli buzdítás között – véleményük szerint – felismerhető.

A 25 oldalas, az interneten szeptember 23-án, szombaton éjfélkor közzétett dokumentumot augusztus 11-én személyesen Ferenc pápának juttatták el, de mivel az egyházfő nem válaszolt, most nyilvánosságra hozták. A dokumentum több tradicionalista katolikus honlapon és blogon megjelent, valamint egy külön erre létrehozott weboldalon (correctiofilialis.org).

A hatvankét aláíró között ott van Bernard Fellay, az Egyház konzervatív szárnyát képviselő lefebvriánusok, a X. Szent Piusz Papi Társaság vezetője. Fellay prelátus azoknak a tradicionalista, hagyományhű katolikusoknak a vezetője, akik a II. vatikáni zsinat előtti lelkiségi, liturgikus és kánonjogi felfogáshoz és szemlélethez ragaszkodnak. Egyes csoportjaik az 1962–65 között tartott zsinat tanítását részben vagy egészben elvetik.

A X. Szent Piusz Papi Társaságot 1970-ben alapította Marcel Lefebvre francia érsek, aki kritizálta a II. vatikáni zsinatot és a liturgikus reformot. Sokévnyi tárgyalás után a Vatikánnal való kapcsolata akkor romlott meg, mikor 1988-ban szentszéki engedély nélkül, tehát illegitim módon, de érvényesen szentelt fel négy püspököt, ami önmagától beálló kiközösítést vont maga után a szentelőre és a szenteltekre nézve is. A négy felszentelt püspök közt volt Bernard Fellay, a társaság mai vezetője is. A szentelés szkizmatikus lépés volt. A kiközösítéseket XVI. Benedek ugyan feloldotta 2009-ben, ettől azonban még a társaság tagjai nem végeznek szolgálatot az Egyház nevében.

Az aláírók között találjuk továbbá Ettore Gotti Tedeschit, a vatikáni bank (IOR) korábbi vezetőjét, akit XVI. Benedek pápasága idején, 2012 májusában menesztettek hivatalából.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: News.va