Magyar nyelvű szentmisék Zoboralján

Magyar nyelvű szentmisék Zoboralján

A megyei rangú városban, Nyitrán – ami egyben Zoboralja központja – a katolikus egyház heti egy alkalommal tart magyar szentmisét. A városban élő magyarok, a 2011-es népszámlálás szerint, az összlakosság 1,83 %-át teszik ki, ami 219 főt jelent. A vár alatti Szent Péter és Pál templomban minden vasárnap 11.30 órától magyar szentmisét tartanak.

A koldulórend szerzetesei a 13. században jöttek a városba, templomukat és kolostorukat 1624 – 1634 között építették a Felső városban. A Szent Péter- és Pálnak szentelt templom egy hajóval, előretolt toronnyal és három kápolnával rendelkezik. A 18. században barokk javításokon ment keresztül. Belső terét 33 tölgyfából készült dombormű ékesíti, amely a rend alapítójának, Xavéri Szent Ferenc életét mutatja be. Az 1935-ből származó középső oltárkép a templom védőszentjeit ábrázolja.

Az értékes kődomborművét a két 16. századi apostol, Péter és Pál jelenetével a templom külső homlokzatába falazták be. A második, 16. századi dombormű Krisztus feltámadását ábrázolja, és a kápolnakapu fölött, a nyugati oldalon helyezkedik el, ami a zobori kolostorból került a templomra. A kolostort és a templomot keresztfolyosó köti össze.

A Nyitrán élő magyarok fontos egyházi évközi ünnepe a Szent László emlékmise, amely minden év július végén tartanak a Szent László piarista templomban. Az Árpád-házi magyar király ugyanis 1095. július 29-én Nyitrán hunyt el.

A megyei városon kívül Zoboralja magyar lakta falvaiban is rendszeresen tartanak magyar nyelvű szentmiséket. További magyar nyelvű szentmisék Zoboralján: a nyitragerencséri Szent György templomban 10 órakor, a zsérei Szent Miklós templomban 11 órakor, a gímesi Szent Kereszt Felmagasztalása templomban 11 órakor, a koloni Szent István templomban 11 órakor, a nyitracsehi Keresztelő Szent János templomban 10 órakor és a nagycétényi Szűz Mária templomban 11 órakor.

Kép: Internet

Forrás: felvidek.ma