Május 4. – Boldog Ceferino vértanú

Május 4. – Boldog Ceferino vértanú

 

 

 boldog_ceferino1  Ceferino Giménez Malla (El Pelé) volt az első roma származású vértanú, akit 1997. május 4-én II. János Pál pápa boldoggá avatott. Liturgikus ünnepe is május negyedikén van. Boldog Ceferino a a cigányok védőszentje, példaképe.

 Boldog Ceferino 1861. augusztus 26-án született Spanyolországban, Benavent de Segriá közelében. Szülei vándorcigányok voltak, lókereskedelemmel foglalkoztak. Két nővére és egy öccse volt. Gyermekként nem tanult meg írni-olvasni, de elsajátította a kosárfonás tudományát. A roma hagyományoknak megfelelően fiatalon kötött házasságot Teresaval, aki nála két évvel volt idősebb. Egyházi esküvőjüket, összekerülésük után harminc évvel tartották meg. Mivel nem született gyermekük, először Ceferino öccsét, El Meninót nevelték, majd Teresa unokahúgát, El Pepitát vették magukhoz. A kislány az irgalmas nővérek iskolájában tanult, tanítónőnek készült.
Barbastro városában éltek. El Pelé lókereskedelemmel foglalkozott, azzal kereste a kenyerét. A környezete becsületes embernek tartotta. Itt kezdett egyre vallásosabb életet élni, naponta járt misére. A Bibliát ugyan nem tudta elolvasni, de a történeteket és az Evangélium tanítását behatóan ismerte. A kereszténység tanításait igyekezett a környezetének is átadni.

 Ceferino a városban Krisztus tanításait követve segített elesett embertársain is. Egy alkalommal, amikor Barbastro főutcáján egy idős ember rosszul lett, vért hányt, El Pelé odament hozzá és segített rajta. A kút mellett a zsebkendőjével megmosdatta az idős embert, majd hazakísérte. Az idős férfi, – aki korábban Barbastro polgármestere volt – meggyógyult, testvére pedig pénzt kölcsönzött Ceferinónak, hogy Franciaországból öszvéreket hozzon Spanyolországba és azzal kereskedjen. A kereskedelem hasznából jobb életet biztosíthatott családjának, többet segíthetett a szegényeknek. El Pelét egy ízben lopás vádjával börtönbe vetették, de ártatlansága bizonyosságot nyert.

 A spanyol polgárháború kitörése után Barbastro a kommunisták kezére került. A kereszténységet üldözni kezdték az országban és a barbastrói egyházmegyében egyaránt. Az egyházmegye papjainak 87 %-át kivégezték hitük és hivatásuk miatt.
A polgárháború első napjaiban El Pelé is a kommunisták kezébe került. Barbastróban egy fiatal papot elfogtak a vöröskatonák, El Pelé imádkozni kezdett a Szűzanyához, hogy kiszabadítsa a papot. Az imádság a vörösöknek nem tetszett, ezért őt is elfogták, zsebében egy rózsafüzért és egy lókaparót találtak, melyeket bűnjelnek tekintettek. Börtönbe vetették a pappal együtt. 1936. augusztus 8-ról 9-re virradó éjszaka több társával kivitték a temetőbe, és kivégezték őket.

 Ceferino a kezében rózsafüzért tartva halt meg. Cigány testvérei egy paphoz kötözve,  arccal a földre borulva találták meg élettelen testét.

kép: esztergomi-ersekseg.hu

forrás: romanishib.hu