Mária a világosság ígérete számunkra ebben a világban- Kisboldogasszony ünnepe Szentkúton

Mária a világosság ígérete számunkra ebben a világban- Kisboldogasszony ünnepe Szentkúton

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén Bernard Bober kassai érsek mutatott be szentmisét a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen. A szabadtéri oltár előtti tér megtelt zarándokokkal.

Reggel nyolc órától gyülekeztek a zarándokok az ország minden tájáról, hogy együtt ünnepeljék Mária születését. A rózsafüzér imádkozását követően Tamás Gábor OFM katekézisét hallgatták meg, majd 11 órakor kezdetét vette az ünnepi szentmise.

Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató köszöntötte a kassai érseket és a zarándokokat, majd megemlékezett a kassai vértanúkról, akiknek ereklyéit a mátraverebély-szentkúti kegyhely szabadtéri oltára is őrzi.

Bober érsek anyanyelvén köszöntötte a híveket, és kifejezte örömét, hogy immár második alkalommal lehet jelen a Mária-kegyhelyen. A kassaiak üdvözletét közvetítette, akik tegnap tartották vértanúik ünnepét.

Homíliájában az érsek emlékeztetett Ferenc pápa felhívására, hogy az irgalmasság szentévében a hívek zarándokoljanak a szent kapukhoz. Isten háza kitárt kapu – kifejezi ez a kép Isten jóságát, aki maga a szeretet, az irgalom teljessége – fogalmazott a kassai főpásztor.

Bernard Bober hozzátette: a világosság ígérete és biztosítéka számunkra Mária ebben a világban, és nagy szükségünk is van erre a világosságra a gonoszsággal szemben, a közelmúltban előtérbe kerülő terrorizmus miatt növekvő szorongás, félelem légkörében. Látjuk, mire képes az ember, ha nem a szeretet és irgalom Istenét hordozza a szívében – mondta az érsek, majd feltette a kérdést: Mire vagyunk képesek mi magunk Isten nélkül? A szívünkben könnyen eluralkodik a harag, és egy szikrányi feszültségből könnyen leküzdhetetlen konfliktus lesz.

A szentmise szónoka hangsúlyozta, az embernek szüksége van arra, hogy megálljon, visszaidézze életének azokat a szakaszait, amikor a szíve Isten békéjével és örömével volt tele. El kell ismernünk mulasztásainkat, bűneinket, amelyek eltorlaszolják Isten felé vezető utunkat; ki kell esdenünk irgalmát. Egyedül Isten szeretete és irgalma képes megváltoztatni a világot, különben elveszünk az emberi gyűlölet miatt. Valóban szeretjük Istent? Valóban a családjának érezzük magunkat? – vetette fel a főpásztor.

Felhívta a figyelmet arra, hogy sok közös vonásuk van a magyaroknak és a szlovákoknak; összeköt minket történelmünk és keresztény hitünk is. Arra buzdított, hogy Európának ebben a részében, Mária védelme alatt, őrizzük meg keresztény mivoltunkat, hitünket.

A felolvasott evangéliumi rész Jézus családfájának felsorolásával kezdődött. Bober érsek rámutatott arra, hogy a férfiak ága a Dávid házából származó Józseffel ér véget. Máté evangélista hangsúlyozza, hogy Jézus Máriától született, nem Józseftől. Isten Fiát ajándékozta a világnak, Isten Fia által vérrokonsággá tette a lelki köteléket, ezért Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk.

Az érsek azt kérte a zarándokoktól, fohászkodjanak családjukért, nemzetükért. Kérjék Máriát, hogy az ő védelme alatt megőrizzék hitüket a világi ideológiák ellenében is. Mária közbenjárása segít, hogy ne keveredjünk szélsőséges ellenállásba másokkal, az idegenekkel szemben. Segít, hogy erőnkkel Istent szolgáljuk: Isten országa szeretet és béke minden jóakaratú embernek itt a földön. Arra kérte a híveket, ajánlják fel szívüket Máriának, tárják ki szívüket az isteni irgalom előtt. A szentkúti Szűzanya őrizzen és védelmezzen életutunkon – zárta szentbeszédét a kassai érsek Kisboldogasszony ünnepén Mátraverebély-Szentkúton.

A szentmisét követően a celebráló papok, az asszisztencia és a zarándokok körmenetben vonultak végig a kegyhelyen; az Eucharisztia kíséretében kérték Mária közbenjárását szándékaikért.

A Kisboldogasszony-napi búcsú délután két órakor litániával és a kegytárgyak megáldásával ért véget.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Lambert Attila