Mária házában otthon vagyunk – a madhui kegyhelyre látogatott a Szentatya

Mária házában otthon vagyunk – a madhui kegyhelyre látogatott a Szentatya

Ferenc pápa csütörtökön délután, miután Colombóban szentté avatta Joseph Vazt, majd helikopterrel fölkereste a Madhui Mária kegyhelyet.

A Srí Lanka északi részén fekvő település főként tamil lakosokból áll. Miután pápamobilján körbejárva üdvözölte a tarka színekbe öltözött hívek sokaságát, a Szentatya a Szűzanyához fohászkodott, közbenjárását kérve a kiengesztelődésért, az igazságosságért és a békéért Srí Lanka lakói számára.

Kedves testvéreim! Anyánk, Mária házában vagyunk, aki köszönt minket otthonában. A Madhui Miasszonyunk kegyhelyen minden zarándok otthon érezheti magát, mert itt Mária bevezet minket Fia, Jézus jelenlétébe – kezdte angol nyelvű beszédét Ferenc pápa. Ide Srí lankaiak, tamilok és szingalézek egyaránt úgy érkeznek, mint egyetlen család tagjai. Máriára bízzák örömeiket és fájdalmaikat, reményeiket és szükségleteiket. Itt, az ő házában biztonságban érzik magukat. Tudják, hogy Isten nagyon közel van; érzik szeretetét, ismerik gyöngéd irgalmasságát.

Ma itt vannak olyan családok, akik kimondhatatlanul szenvedtek a hosszú konfliktusban, amely szétszaggatta Srí Lanka szívét. Északon és délen egyaránt sokakat megöltek ezekben az években a szörnyű erőszakban és vérontásban. Egyetlen Srí lankai sem feledheti azokat a tragikus eseményeket, melyek ehhez a helyhez kötődnek, sem pedig azt a napot, amelyen a Srí Lankára érkező első keresztények idejéből származó, nagy tiszteletnek örvendő Mária-szobrot elvitték a kegyhelyről.

De a Szűzanya mindig veletek maradt. Ő minden otthon, minden sérült család Édesanyja, mindenkié, aki szeretne visszatérni a békés élethez. Ma köszönetet mondunk neki, amiért megóvta Srí Lanka népét számos veszélytől a múltban és a jelenben. Mária soha nem feledkezik meg ennek a csodálatos szigetnek a gyermekeiről. Ahogy Fia mellett maradt a Keresztnél, úgy maradt mindig a szenvedő Srí lankaiak mellett.

Ma köszönetet akarunk mondani a Szűzanyának ezért a jelenlétért. Oly sok gyűlölet, annyi erőszak és pusztítás után meg akarjuk köszönni neki, hogy továbbra is elvezet minket Jézushoz, az egyetlenhez, akinek hatalmában áll begyógyítani nyílt sebeinket és visszaadni a békét a megtört szíveknek. De azt is akarjuk kérni a Szűzanyától, hogy esdje ki számunkra Isten irgalmának kegyelmét. Kérjük a kegyelmet, hogy kijavítsuk bűneinket és mindazt a rosszat, ami ezen a földön történt.

Nem könnyű mindezt megtenni – állapította meg beszédében a pápa. Ugyanakkor csak akkor tapasztalhatjuk meg a valódi lelkifurdalást és bűnbánatot, ha a Kereszt fényében megértjük, hogy milyen rosszra vagyunk képesek, aminek ráadásul részesei is voltunk. Csak ekkor kaphatjuk meg a kegyelmet, hogy valódi megbánással közeledjünk egymáshoz, valódi megbocsátást kérve és kapva. A megbocsátás és a békére találás nehéz erőfeszítésében Mária mindig bátorít minket, vezet, segít tovább lépnünk. Éppúgy, ahogy Mária megbocsátott Fia gyilkosainak a kereszt lábánál, karjában tartva Fia élettelen testét, úgy akarja most a Srí lankaiakat nagyobb kiengesztelődés felé vezetni, hogy Isten megbocsátásának balzsama mindenki számára valódi gyógyulást hozzon.

Végül kérjük Mária anyánkat, hogy egyaránt kísérje imáival a Srí lankai tamil és szingaléz közösségek erőfeszítéseit az elveszett egység újraépítésében. Ahogy a madhui kegyszobor visszatért a háború után a kegyhelyre, úgy imádkozzunk, hogy Srí Lanka minden gyermeke visszatérhessen Isten házába a kiengesztelődés és a testvériség megújult szellemében.

Ferenc pápa befejezésül így fohászkodott: Kedves testvéreim! Boldog vagyok, hogy itt lehetek veletek Mária házában. Imádkozzunk egymásért! Főként pedig kérjük, hogy ez a kegyhely lehessen mindig az imádság háza és a béke menedéke. A Madhui Miasszonyunk közbenjárására mindenki találhasson itt ihletet és erőt a jövő építéséhez a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke jegyében e szeretett föld minden gyermeke számára.

Ferenc pápa a szertartás végén a béke jelképeként egy fehér galambot engedett szabadon.

Forrás: bonumtv.hu