Megjelent Szent II. János Pál pápa két eddig kiadatlan beszéde

Megjelent Szent II. János Pál pápa két eddig kiadatlan beszéde

Halálának évfordulójára jelent meg olasz nyelven, „Amore e desidero” (Szeretet és vágy) címmel az a kötet, amely II. János Pál pápa két eddig kiadatlan beszédét tartalmazza.

A szeretet kihívása, a házasság és az emberi méltóság, a vágy és a nevelés – ezek a vezérmotívumai Karol Wojtyła beszédeinek, amelyeket 1973-ban és 1977-ben, Krakkó bíboros érsekeként mondott el a nevelés és a szeretet közötti kapcsolat témájában.

Giuseppe Mari, a milánói katolikus egyetem pedagógiaprofesszora rendezte sajtó alá a szövegeket. Felhívta a figyelmet az 1973-as beszéd egy különösen jelentős részletére, amelyben Wojtyła – az emberi szeretet igazságáról és a nevelők felelősségéről, az „evangéliumi tudományról” szólva – azt mondja, hogy a keresztény nevelésnek nem egyet kell közvetítenie a sokféle ismeret közül, hanem egy olyan megalapozott tudást kell adnia, amely képes megvilágítani az egész emberi életet, beleértve annak teljes érzelmi dimenzióját.

Mindkét szöveg fontosnak tartja azt a kihívást, hogy a kinyilatkoztatás fényében komolyan kell venni mindent, aminek köze van az emberi érzelmekhez mint az emberi személy eredetiségének megnyilvánulásához.

Az olasz Avvenire katolikus napilap által kiemelt részletben Karol Wojtyła elmondja, hogy a szeretet mindenekelőtt az ember belső valósága, ugyanakkor emberek közötti valóság, közösségi dimenziója van. Mindkét dimenziójában az evangélium fényében kell látni. Nagyon fontosnak tartja ebből a szempontból a Gaudium et spes kezdetű zsinati konstitúciót, amely a házasság és a család méltóságát hangsúlyozza, és arról is szól, milyen torzulásokat szenvedett korunkban a férj és feleség közti szeretetet, a családi szeretet. Ezek a torzulások ugyanakkor hasonlóak azokhoz, amelyek más korokban is megvoltak, amelyeket Pál apostol is említ a rómaiaknak írt levelében. Wojtyła éppen ezért tarja fontosnak, hogy a mélyére nézzünk a problémának, őszintén elmondjuk róla a teljes igazságot.

Fontosnak tartja, hogy a házasságra való felkészítéskor a szeretetről való tanítást helyezzük előtérbe. A szeretet igazságát kell hirdetni mindenütt, a fiatalok, az egyetemisták között, evangéliumi módon. A szeretetről való evangéliumi tanítást mindenekelőtt a kinyilatkoztatás részeként kell hirdetni. Ki kell emelni legalább két gondolatot a kinyilatkoztatásról: „Isten a szeretet” (1Jn 4,8); „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által” (Róm 5,5).

Megjegyzi, hogy amikor a teológusok a szeretetről beszélnek, úgy kell tekinteniük az emberi szeretetre, mint az Isten szeretetében való részvételre. Az igaz emberi szeretet, így a házastársi szeretet is, mindig részvétel Isten szeretetében. Ennek a szeretetnek az emberi gazdagsága – minden életszakaszban, tinédzserkortól a házassági évfordulókig – csak az Isten szeretetében való részvételből születhet meg. Isten kegyelméből szabadul fel bennünk ez az emberi szeretet.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: internet