Megkezdődött a CCEE éves plenáris ülése

Megkezdődött a CCEE éves plenáris ülése

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) október 2. és 4. között Rómában tartja ülését. Az összejövetel témája a szinódushoz kapcsolódva: „A család és Európa jövője”. A testület október 3-án találkozik első ízben Ferenc pápával – tájékoztat a CCEE.

A délutáni megnyitóülésen köszöntőt mondott Erdő Péter bíboros, a testület és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke – egyben a közelgő szinódusi ülés főrelátora –; Angelo Bagnasco bíboros, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke, a CCEE elnökhelyettese, valamint Adriano Bernardini, Olaszország és San Marino apostoli nunciusa.

A megnyitóülésen Erdő Péter rámutatott a témaválasztás fontosságára: „Ellentmondással találjuk magunkat szemben: igen sok tanulmány kiemeli a házasságkötések csökkenő számát és azt, hogy a fiatal párok ehelyett a kevésbé szilárd együttélést választják. Ugyanakkor elmondható, hogy az európai emberek nagy része tartós kapcsolatra vágyik.”

„Miközben azt a tendenciát látjuk, hogy szinte véget akarnak vetni a »hagyományos« család intézményének, ugyanezek a kutatások azt is kimutatják, hogy az európaiak mennyire fontosnak tartják a családot, értékrendjükben az elsők között szerepel, véleményük szerint a család a legmegfelelőbb hely a gyermekek társadalmi életre való nevelésére” – hangsúlyozta a CCEE elnöke.

„Mindebből nyilvánvalóan látszik – szögezi le Erdő Péter –, hogy Európában mennyire elterjedt és általános az intézményektől való »menekvés vágya«, s ez kihat a házasságra és a családra is.”

„Ha a család intézmény és a házasság ilyen fontos érték, akkor miből adódik ez a kettősség az európai emberek vágya és gyakorlati élete között? Ebben a helyzetben mire hivatott az egyház, a papság és hívek?” – tette fel a kérdést a bíboros.

A plenáris ülést megnyitó beszédében Erdő Péter bővebben szólt a kontinensünket és a világ más részeit érintő feszültségekről és háborúkról; szólt a szegénységről és az elvándorlásról; hangsúlyozta, milyen fontos lenne a fiatal nemzedékekre irányuló széles körű nevelői tevékenység.

A szinódusi üléssel kapcsolatban aláhúzta, mennyire értékes alkalom arra, hogy középpontba állítsuk és megosszuk egymással gondolatainkat sajátos európai felelősségünkről. Az aktív és javaslatokat hordozó magatartás a családok irányába életbevágóan sürgős.

„Az egyház – folytatta a bíboros – a múltban és ma is nagyon sokat tett és tesz az emberért, a családért: az egyén és a család iránti szeretet alapja az egyházban Krisztus személye.”

A Szentatyával való pénteki találkozással kapcsolatban hangsúlyozta: „Ferenc pápával való találkozásunkat minden bizonnyal azok közé a találkozások közé lehet sorolni, amelyekkel a pápa dinamikát ad az egyháznak Európában és a világban, az evangélium valós örömén keresztül.”

A megbeszélésen kiemelten foglalkoznak a családdal mint intézménnyel, a család válságával, a mai Európa kihívásaival. Beszélnek Szent II. János Pál családról alkotott képéről, a házassággal kapcsolatos pasztorális feladatokról, illetve a házasságra vonatkozó kánonjogi lehetőségekről. Felszólalnak többek között Joseph Weiler, az Európai Felsőoktatási Intézet elnöke (Fiesole); Ludmila és Stanisław Grygiel; a II. János Pál Pápai Intézet munkatársai (Róma); Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek.

Beszédet mondanak továbbá Marc Ouellet bíboros, a Püspöki Kongregáció prefektusa; Oswald Gracias bíboros, az Ázsiai Püspöki Konferenciák (FABC) elnöke; Gabriel Mbilingi, Afrika és Madagaszkár Püspöki Konferenciáinak (SECAM) elnöke; valamint Fouad Twal, Jeruzsálem latin pátriárkája.

Az ülésen felszólal még Alain Paul Lebeaupin brüsszeli apostoli nuncius; Patrick Daly, az Európai Unió Püspöki Konferenciái Tanácsának (COMECE) főtitkára; és Paolo Rudelli, az Európa Tanács nemrég kinevezett szentszéki megfigyelője.

Kép: CCEE/Héray András

Forrás: Magyar Kurír