Mondjunk igent Istennek…

Mondjunk igent Istennek…

Ferenc pápa december 8-án délben Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a szokáshoz híven az Apostoli Palota dolgozószobája ablakából elimádkozta az Úrangyalát a Szent Péter-téren összegyűlt hívekkel. A téren már felállították a karácsonyfát, amelynek fényeit pénteken gyújtják meg. Az épülő betlehemi jászol utolsó simításait végzik, mielőtt 9-én délután ünnepélyesen megnyitnák a zarándokok előtt.

A jó és a rossz eredete. Isten elénk jön a kezdeti bűn ellenére

A Szentatya az Úrangyala előtt mondott beszédében az ünnep értelméről elmélkedett.

A napi liturgia két fontos mozzanatra hívja fel a figyelmünket az Isten és az ember kapcsolatában, melyek a jó és a rossz eredetéhez vezetnek bennünket. A Teremtés könyve rámutat a kezdetek nem-ére, amikor az ember inkább önmagára tekintett, semmint Teremtőjére. Saját kútfőből cselekedett, úgy döntött, hogy önmagán kívül nincs szüksége másra. Ezzel azonban kilépett az Istennel való szeretetközösségből, elveszítette önmagát és elkezdett félni, elbújni és a mellette állókat okolni (vö. Ter 3,10.12). Mindig ezek a tünetek: a félelem, ami azt jelzi, hogy nemet mondok Istennek. Másokat okolok és nem nézek magamba, ami azt jelzi, hogy eltávolodom Istentől. És ezt teszi a bűn – jelentette ki a pápa. Az Úr ugyanakkor nem hagyja magára az embert a rosszal, rögtön keresésére siet és aggódva kérdezi: „Hol vagy?”. Ez az apa és az anya kérdése, aki elveszett fiát keresi: „Hol vagy? Mi lett veled?”. Isten mindebben nagyon türelmes, olyannyira, hogy az elején keletkezett távolságot áthidalja.

Mária igenje kegyelemmel teljes

A másik fontos mozzanat, melyet a mai evangélium tár elénk (Lk 1,26-38) az, amikor Isten eljön közénk, emberré lesz. Ez pedig egy óriási igen révén lehetséges, amit Mária mond az angyali üdvözletkor. Emiatt az igen miatt kezdte meg Jézus zarándoklatát az emberiség útjain. Máriában kezdte útját, az első hónapokat édesanyja méhében töltve. Nem erős felnőttként jelent meg, hanem végigjárta az emberi élet fázisait. Olyan lett, mint mi – egyet kivéve: a bűnt. Ezért választotta Máriát, az egyetlen bűntelen, szeplőtelen teremtményt. Az evangélium úgy nevezi: kegyelemmel teljes (Lk 1,28), vagyis el van halmozva kegyelemmel. Ez azt jelenti, hogy őbenne kezdettől fogva nem volt hely a bűnnek, mert telve volt kegyelemmel. És mi is, amikor hozzá fordulunk, elismerjük ezt a szépséget: kegyelemmel teljesnek nevezzük, a rossz árnyéka nélkül valónak.

Igen, egy egész életre szólóan

Mária azt válaszolja az Úrnak: „történjék velem szavaid szerint!” (ld. 38). Nem azt mondja: „Most megteszem az Úr akaratát, a rendelkezésére állok, aztán majd meglátom…” Az övé egy teljes, feltétel nélküli, egész életre szóló igen. És mint ahogy a kezdetekkor mondott nem elzárta az ember útját Isten előtt, úgy Mária igenje megnyitotta az utat Istenhez közöttünk. Ez a történelem legfontosabb igenje, az alázatos igen, amelyik felborítja a kezdetek gőgös nemét. A hűséges igen, mely begyógyítja az engedetlenséget, ami felborítja a bűn önzését.

A ravaszkodás eltávolít Istentől

Valamennyiünknek van egy igenből és nemből álló üdvtörténete. Időnként azonban fél-igenekre szakosodunk: úgy teszünk, mintha jól tudnánk, mit akar Isten és mit sugall a lelkiismeretünk. De ravaszak is vagyunk ezért nem mondunk határozott nemet Istennek, hanem így válaszolunk: „Ne haragudj, nem tehetem”, vagy „Ma nem, de talán holnap”, „Holnap jobb leszek, majd imádkozom, jót teszek, de csak holnap”. Ez a ravaszkodás pedig eltávolít Istentől, a nemhez visz, a bűn, a középszerűség nemjéhez. A híres „igen, de…”; „igen, Uram, csak…” – válaszokhoz.

Az Istennek mondott igen az üdvösség történetét indítja el

Így azonban becsukjuk a jó kapuját, és a rossz kihasználja elmulasztott igenjeinket. Az Istennek mondott teljes igen egy új történet kezdete lehet: ez lesz az igazi kezdet, nem a bűn, ami belülről megöregíti az embert. Gondoltatok már rá, hogy a bűn belül öreggé tesz? – kérdezte a pápa a hívektől, majd hozzátette: Hamar megöregít! Minden egyes igen, amit Istennek mondunk, az üdvösség történetét indítja el számunkra és másoknak is. Ahogy Mária tette az ő igenjével.

Mi is mondjunk igent Isten szeretetére

Ebben az adventi időszakban Isten el akar jönni hozzánk és az igenünkre vár. Gondoljunk erre, mert jót tesz nekünk: Nekem ma milyen igent kell mondanom Istennek? És meg fogjuk hallani az Úr hangját, aki kér valamit, egy előrelépést. „Hiszek Benned, remélek Benned, szeretlek Téged, legyen meg bennem a te jó akaratod. Ezekre mondjunk igent. És Máriához hasonlóan, nagylelkűen és bizalommal telve mondjunk ki mindannyian a személyes igenünket Istennek – fejezte be az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédét Ferenc pápa Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: FT