Mongóliában hamarosan felszentelik az ország első katolikus papját

Mongóliában hamarosan felszentelik az ország első katolikus papját

Mongólia fiatal részegyháza augusztus 28-án ünnepli első papja felszentelését.Joseph Enkhee-Baatar pappá szentelését a főváros, Ulánbátor Szent Péter és Pál székesegyházában Wenceslao Selga Padilla püspök, apostoli prefektus végzi. A hívek lázasan készülődnek a fontos eseményre.

A leendő papot 2014-ben szentelték diakónussá

A leendő papot 2014-ben szentelték diakónussá Dél-Koreában, ahol tanulmányait folytatta. Januárban tért vissza Mongóliába. Az elmúlt hónapokban az ország különböző plébániáin teljesített szolgálatot, elmélyítve lelkipásztori tapasztalatait. Mongóliában jelenleg 20 misszionárius és 12 különféle kongregációhoz tartozó 50 szerzetesnő tevékenykedik.

A kis mongol katolikus közösség öröme

A kis mongol katolikus közösség imakilenceddel készül az eseményre. “A papszentelés nagy öröm és egyben remény a fiatal helyi egyház számára” – hangsúlyozta Anthony Chantry atya, a Missio – nemzetközi katolikus missziós mű igazgatója. A mű tavaly 615 ezer eurót gyűjtött össze templomok építésére és papképzésre. “Rendkívüli példáról van szó, amely jól kifejezi, hogy mit is jelent a misszionárius egyház” – nyilatkozta Anthony atya.

A fiatal egyház szüntelenül növekszik

A mongóliai egyház mindössze 24 éves: jelenléte 1992-re nyúlik vissza, amikor a Szentszék diplomáciai kapcsolatot létesített az újonnan létrejött Mongóliai Köztársasággal és Ulánbátorban megnyitották a Missziót, amelyet a Scheut-i misszionáriusokra, Mária Szeplőtelen Szívének Kongregációjára bíztak. A Missziót 2002-ben Apostoli Prefektúra rangra emelték. A különböző szerzetesi kongregációk működése meghozta gyümölcseit, mint ahogy ezt bizonyítja a többségében buddhista országban a katolikus hitre térők szüntelenül emelkedő száma, amely ma meghaladja az ezret. Egyre több fiatal érdeklődik a papság és az Istennek szentelt élet iránt. Ékes tanúsága ennek Joseph Enkhee-Baatar közelgő pappá szentelése.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió