Nagyszombati Kilenced- a magyar nyelvű szentmise főcelebránsa Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök

Nagyszombati Kilenced- a magyar nyelvű szentmise főcelebránsa Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök

Minden évben megvalósul a Nagyszombati Kilenced Szűz Mária tiszteletére. Középpontjában idén a családokért való szinódus és II. János Pál- a családok pápája áll majd. Az ájtatosság kezdetén a Szent Miklós Bazilika főoltárára helyezik az Istenszülőt ábrázoló csodás képet. A Szűzanya Nagyszombatot már többször megóvta a különböző bajoktól, mint pl. a pusztító pestis vagy a török háború. Szűz Mária a főoltárról november 13-tól 21-ig figyel és virraszt a zarándokok felett.

November 13-tól, szerdától a Szent Miklós Bazilikában több szentmisét mutatnak be, melyeken a hívek reggel, délelőtt és este vehetnek részt (6.30, 8.00, 10.00, 16.00 és 18.00 órai kezdettel). Az idei kilenced mottója: „Mária, családok Királynője, könyörögj érettünk!” Az esti 18.00 órai szentmiséken ismert egyházi személyek prédikálnak. A kilenced ideje alatt több pap áll a zarándokok rendelkezésre, hogy elvégezhessék szentgyónásukat.

November 15-én 11.30 órai kezdettel magyar nyelvű szentmisére kerül sor, melynek főcelebránsa Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök lesz.

November 16-án a 9.30-kor kezdődő ünnepi szentmisét körmenet követi Nagyszombat utcáin a csodás képpel. Az ünnepen részt vesz Mons. Mario Giordana apostoli nuncius, koncelebrál Mons. Orosh János nagyszombati érsek és a szlovákiai egyházmegyék papjai. November 17-én prof. P. Miroslav Konštanc Adam, OP, a római Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem rektora mond homíliát.

A kilenced 21-én az utolsó szentmisével zárul, melyen Mons. Orosh János nagyszombati érsek mond szentbeszédet, majd az Istenszülő képét ünnepélyesen visszahelyezik az oldalkápolnába.

Az ünnepséget a LUX szlovák katolikus televízió és a Lumen Rádió élő közvetítéseinek köszönhetően  a hívek hazulról is figyelemmel követhetik.

Kép: http://bucsujaras.hu/nagyszombat/

Forrás: abu.sk