Nepomuki Szent János szobra Bodollón

Nepomuki Szent János szobra Bodollón

Újabb kinccsel gazdagodott Bodolló és környéke. A Bódva patak partjára visszakerült Nepomuki Szent János új szobra, Király Tamás mester alkotása. Az eredeti szobor a háború viszontagságában elpusztult, ezért az öröm többszörös, mivel az új alkotás a régi szobor helyére került, A szobor megáldása 2014. május 25-én volt a délelőtti szentmise után, amelyet  Bartal Károly Tamás, jászóvári emeritus apát celebrált. Az áldó szertartást Gábor Bertalan esperes végezte.

 A szertartás kezdetén Kovács Imre, ministráns röviden ismertette Nepomuki Szent János élettörténetét, majd Zachariás István mérnök, a város polgármestere, Kassa megye alelnöke és Király Antal mérnök, az egyházközség főkurátora leleplezték a szobrot. Az áldóima után a polgármester ünnepi beszédében háláját, örömét és elismerését fejezte ki az alkotás, az ötlet és a készség kapcsán, hogy a Szentlélek napjainkban is ösztönöz embereket, akik életüket Istennek szentelve az egyházért élnek, dolgoznak, engesztelnek és imádkoznak.

 Csak kívánni lehet az áldóima beteljesülését, hogy mindaz, aki erre a szoborra hittel tekint és előtte a tettrekészség bátorságért és a másokkal való sorsközösség vállalásért esedezik, Nepomuki szent János közbenjárására, erőt, irgalmat és megbocsátást nyerjen a földön és örök dicsőséget a mennyben.

Kép: G. B.