Nyugat-Kanada püspökei ad limina látogatáson Ferenc pápánál

Nyugat-Kanada püspökei ad limina látogatáson Ferenc pápánál

Nyugat-Kanada főpásztorai “ad limina apostolorum” látogatást tettek március 27-én, hétfőn délelőtt a Vatikánban, melynek keretében 23 érsek és püspök találkozott Ferenc pápával.

A kanadai katolikus egyház története

A keresztény hit a mai Kanadába az első európai gyarmatosítók révén került a 16. században. Québec városának alapításával 1608-ban kezdődik a térség evangelizálása, főként francia szerzetesrendek közreműködésével. A régió első neve innen érthető: Új Franciaország. A ferences, a jezsuita, az orsolyita és a Szent József betegápoló rend tagjai iskolákat, kórházakat és szemináriumokat alapítanak. Ebbe az alapító munkába kapcsolódik be két helyi alapítású női rend: a Marguerite Bourgeoys által 1658-ban alapított Miasszonyunk kongregáció és a Marie-Marguerite d’Youville által 1737-ben teremtett szerzetesközösség, melynek tagjait „szürke nővéreknek” is nevezik. 1658-ban nevezik ki Kanada és az Egyesült Államok első apostoli vikáriusát François de Montmorency-Laval személyében. Ezen egyház szervező munka nagyon sok fáradsággal, szenvedéssel és áldozattal is jár. 1642-és 1649 között hat jezsuitát és két világ ölnek meg az ellenséges indián törzsek, akiket „Brébeuf Szent János és társai kanadai vértanúk” címen 1930-ban  avattak szentté. Amikor a franciák Kanadában vereséget szenvedtek az angoloktól, akkor brit uralom alá kerül a terület, de szemben az angol földön honos törvénnyel, itt nem tiltják meg a katolikusok létét. Amikor a brit királyságban elismerik a katolikus egyházat a 19. század elején, indul meg egy erőteljes evangelizálás az Atlanti Óceántól a Csendes óceán partjáig. 1826-ben alapítják Kingstone érsekségét, 1841-ben születik a torontói egyházmegye, egy évvel később Halifax püspöksége. A csendes-óceáni partok mentén 1873-ban jön létre Vancouver érseksége. A 19. század nagy európai bevándorlásai során keleti rítusú katolikus eparchiák sora született: az ukrán, a szlovák, az örmény, a melkita, a szír és szír-malabár egyházak közösségei.

A kanadai katolikus egyház területén jelenleg 17 érsekség, 44 egyházmegye működik latin rítussal és mellette jelen van keleti rítusokkal egy főeparchia, nyolc eparchia és egy keleti rítusú apostoli exarchátus.

A kanadai katolikus püspöki konferencia tagjai mind a latin, mind a keleti rítusú katolikus egyházmegyék és eparchiák felszentelt érsekei és püspökei. Tekintettel Kanada óriási kiterjedésére, a püspöki konferencia négy regionális részből áll, melyek: nyugati, ontariói, québeci és atlanti regionális püspöki gyűlések. II. János Pál pápa három alkalommal is felkereste a kanadai katolikus egyházat: 1984-ben, 1987-ben és végül a 2002-es torontói Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából. Jelenleg a 36 millió lakosú Kanada 44 százaléka, mintegy 16 millió lélek katolikus hívő.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió