“Ő mindig a felfelé emelkedés útját járta”- Ferenc pápa Úrangyala imádsága Mária mennybevétele ünnepén

“Ő mindig a felfelé emelkedés útját járta”- Ferenc pápa Úrangyala imádsága Mária mennybevétele ünnepén

Nyári melegben leginkább csak a külföldi zarándokok és turisták „tartották a frontot” a Szent Péter téren a Nagyboldogasszony-napi Úrangyala imádság során, augusztus 15-én hétfőn délben. A ferragosto napján ugyanis az olaszok vakációznak, de még az otthonmaradók is kimozdulnak ilyenkor, és tenger-vagy folyóparton keresnek felüdülést.

Mária mindig felfelé igyekezett

Ferenc pápa Szűz Mária mennybevétele ünnepén az angyali üdvözlet lukácsi evangéliumához (Lk 1,39-56) fűzte gondolatait: „Az Assumptio mai ünnepén az evangéliumi üzenet Mária és nagynénje, Erzsébet találkozását írja le, hangsúlyozva, hogy „azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett”. Mária tehát egy Jeruzsálem környéki kis hegyi falucskába igyekezett, hogy találkozzon Erzsébettel. Ma az ő Jeruzsálem felé vezető útját szemléljük, hogy találkozzunk végül az Atya arcával és újra meglássuk Fiának, Jézusnak az arcát. Életében sokszor bejárt hegyvidéki utakat, egészen a Kálvária utolsó fájdalmas szakaszáig, amihez Krisztus szenvedésének a misztériuma társul. Most azt látjuk – emelte ki a pápa – ahogy elér az Isten hegyéig, „öltözete a nap, lába alatt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona” ApCsel 12,1) és átlépi a mennyei haza küszöbét”.

Elsőként fogadja be Jézust itt a földön, aki elsőként fogadja be őt Atyja Házába

„Ő volt az első, aki hitt Isten Fiában, és ő az első, aki testben és lélekben a mennybe vétetett. Elsőként fogadta be és ölelte magához Jézust, amikor ő még gyermek volt, és ő az első, akit Jézus karjai befogadnak, hogy bevezessék őt az Atya örök Országába – folytatta a pápa. Mária, a római birodalom perifériájának egyik jelentéktelen falucskájának alázatos és egyszerű leánya, minthogy befogadta és élte az evangéliumot, az Isten is befogadta őt, hogy egy örökkévalóságra ott álljon Fia trónjánál. Így teljesedik be, hogy „az  Úr letaszítja trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalja az alázatosakat” (vö. Lk 1, 52).

Mária örvendezése az egész emberiség éneke

„Mária mennybevétele nagy misztérium, mely mindannyiunkat,  mindannyiunk jövőjét érinti. Mária ugyanis előttünk jár az úton, amelyen azok jártak, akik a keresztség révén életüket Jézushoz kapcsolták, ahogy Mária hozzá kötötte a saját életét. A mai ünnep előre hirdeti az „új eget és az új földet,” a föltámadt Krisztusnak a halál fölött aratott győzelmével és a gonosz végleges vereségével. Ennélfogva Galilea alázatos leányának az örvendezése, amit a Magnificat imádság fejez ki, az egész emberiség éneke lesz, mely örömét találja annak meglátásában,  hogy az Úr lehajol minden férfihez és minden nőhöz, az alázatos teremtményekhez, hogy magával vigye őket a mennybe” – tanított a pápa.

Gyengéd kezek emeljék az égbe a megalázott és kihasznált nőket és gyermekeket

„Gondoljunk különösképpen is azokra a nőkre, akiket az élet súlya és az erőszak drámája elnyomott, akiket a hatalmaskodók zsarnoksága tett rabszolgává, az embertelen munkára kényszerített gyermekekre, azokra a nőkre, akik testüket és lelküket kényszerülnek áruba bocsátani férfiak mohósága miatt. Mihamarabb érkezzen el számukra a béke, az igazságosság és a szeretet életének a kezdete, arra a napra a várakozva, amikor végre olyan kezek ragadják meg, melyek nem alázzák meg őket, hanem gyengéden vezetik az élet útjain és majd felemelik és az égbe őket. Mária mint nő, mint egy fiatal lány, aki sokat szenvedett az életben, eszünkbe juttatja ezeket a sok szenvedést megélt asszonyokat. Kérjük az Urat – fohászkodott a   Szentatya –, hogy ő maga kísérje őket kezeivel életük útjain és szabadítsa meg őket ettől a rabszolgaságtól.  És most forduljunk bizalommal Máriához, a mennyország édes királynőjéhez és kérjük tőle: Add meg nekünk a béke napjait, virrassz felettünk zarándokutjainkon és add, hogy meglássuk a Fiadat és tölts el bennünket a mennyország örömével!”.

Az Úrangyala imádság utáni felhívások és köszöntések  

Ferenc pápa az Úrangyala imádságot követően felhívást intézett Kongó békéjéért: „Szűz Máriára, akit ma a mennyben szemlélünk, szeretném rábízni mindazon népek vágyakozásait és fájdalmait, akik a világ számos pontján tartós konfliktusok ártatlan áldozatai.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban szégyenletes csendben folynak vérengzések

Elsőként Nord-Kivu lakosaira gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol szégyenletes csendben újabban ismét vérfürdőt rendeztek, mely  immár hosszabb ideje tart, anélkül hogy felkeltené az érdeklődésünket. Sajnos sok ártatlan is van az áldozatok között, akik nem számítanak a nemzetközi közvéleményben. Mária járjon közbe értük, az együttérzés, a megértés, a béke és a megegyezés utáni vágy által!”.

Végül Ferenc pápa külön köszöntötte az egyes csoportokat, majd „boldog ünnepet kívánt Nagyboldogasszony napján a jelenlévők számára és azoknak is, akik különféle üdülőhelyeken tartózkodnak, továbbá azoknak is, akik nem tudtak vakációra menni, különösképpen a betegeknek és egyedülálló személyek, valamint azoknak, akik ezeken az ünnepnapokon a nélkülözhetetlen szolgálatot nyújtják a közösség számára. Megköszönve a jelenlétüket végül az imáikat kérte”.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió