Október 15. – A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító

Október 15. – A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító

 

 

24850AL Teréz Avilában, Spanyolországban született 1515. március 28-án, tizenegyedik gyermekként. Korán elkezdett olvasni és hitéért lelkesedni. Tudásvágyát nehezen lehetett kielégíteni. Kedvenc olvasmánya a szentek élete volt. Gyermeki lelkesedéssel előbb vértanú, majd remete szeretett volna lenni. 1533. november 2-án apja beleegyezését is megszerezve karmelita apáca lett. Rendi neve: a Jézusról nevezett Teréz.

 Sokszor betegeskedett, de életszentsége egyre növekedett, mind többször jelentkezett életében a szemlélődő imádság kegyelme. Belső élete misztikus magasságokba emelkedett. Sokat szenvedett a gyanúsítások, megnemértések miatt. Magával szemben is bizalmatlan volt. Gyóntatója parancsára kezdte leírni lelki élményeit.

 Mint minden igazi misztikus, Teréz is úgy érezte, hogy cselekednie kell, apostoli életre küldik és szeretetben kell tevékenykednie: „Cselekedeteket kell végrehajtani, mindig csak cselekedeteket”, hiszen „nem arról van szó, hogy sokat kell gondolkodni, hanem arról, hogy nagyon kell szeretni”.

 1562. augusztus 24-én Avilában 12 társával megalapították a Szent József-kolostort. Itt az eredeti karmelita szabály szerint éltek, „sarutlanok” lettek. Keresztes Szent Jánossal sikeresen reformálta meg rendjüket, az eredeti szigorú szabályok szellemében. Sok rendházat alapított, kiterjedt levelezést folytatott.

 Azt kívánta, hogy mindig a vidám derű uralkodjék az összes kolostorban: „Jobban félnék egy savanyú apácától, mint egy sereg gonosz lélektől! Isten őrizzen a szomorú arcú szentektől!” Verte a tamburint, énekelt, verselt, és vidám kedélyével mindenkit felderített.

 Belső harmóniájának titka azokban a szavakban rejlik, melyekkel magát szokta bátorítani: „Semmitől ne félj, semmi meg ne rettentsen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad ugyanaz. A türelem mindent elér. Ha Isten a tiéd, semmid nem hiányzik: Isten egyedül elég!”

 Harcos, határozott természetű volt, ezt bizonyítják szavai: „Soha nem fognak meggyőzni valamiről, ha a lelkiismeretemmel ellenkezik, még ha az egész világ vonul is fel ellenem!”

 A tökéletességről így tanított: „A tökéletesség legmagasabb foka nem az elragadtatásokban, nem is a látomásokban van, hanem abban, hogy akaratunk tökéletesen beleegyezik Isten akaratába.”

 1582. október 4-én halt meg, azon a napon, amelyen XIII. Gergely pápa naptárreformja megkezdődött, ezért ünnepeljük október 15-én (4-én a naptárreform miatt 15-ét írtak). Épségben maradt holttestét Albában őrzik, a tiszteletére emelt gyönyörű bazilikában.

 1614-ben avatták boldoggá, 1622-ben XV. Gergely pápa szentté avatta. VI. Pál pápa 1970-ben egyháztanítói címet adott neki. Spanyolország második védőszentje.

kép: santiebeati.it

forrás: Magyar Kurír