Olvashatóvá vált az Ótestamentum legrégebbi ismert leiratának részlete

Olvashatóvá vált az Ótestamentum legrégebbi ismert leiratának részlete

Egy különleges szkenner segítségével sikerült digitálisan olvashatóvá tenni egy közel kétezer éves bibliai tekercs fragmentumát: ez az Ótestamentum valaha talált legkorábbi leiratának részlete.

Az én-gedi tekercsként ismert írás egy, a Leviták könyvéből származó szöveget tartalmaz. A bibliai régészet jelentős felfedezésének tartják a tekercs tartalmának megfejtését. Néhány szakértő szerint a tekercs régebbi is lehet, mint ahogyan azt a radiokarbonos elemzés megmutatta. A kézirat stílusának elemzése és a betűk rajzolásának módja alapján arra következtetnek, hogy akár az első évszázad második felében vagy a második század elején is keletkezhetett.

A tekercstöredéket 1970-ben találták Én-Gediben, a Holt-tenger nyugati partján fevő izraeli oázisban. A lelet jelentős része megégett egy 6. századi tűzben, emiatt rendkívül sérülékennyé vált. A különleges szövegemléket évtizedeken át az Izraeli Régészeti Hatóság őrizte.

Hogy megakadályozzák a megégett tekercs szétesését, virtuálisan bontották ki azt egy speciális szkenner segítségével. A digitális eljárás során kiderült, hogy a Leviták könyvét, azaz Mózes harmadik könyvét tartalmazza a tekercs. Ez a valaha talált legkorábbi Pentateuchus-részlet. A Pentateuchus a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve, amelynek szerzőségét a zsidó és a keresztény hagyomány Mózesnek tulajdonította. A tekercsen minden oszlopban az eredeti 35 sorból 18 sor látható. Mint más ősi héber tekercsek, ez is csak mássalhangzókat jelöl. A magánhangzók jelzéseit csak a 9. századtól kezdték használni a héber írásban.

„Azonnal megdöbbenve észleltük, hogy ezekben a részletekben az én-gedi tekercs minden részletében megegyezik az úgynevezett maszoréta szöveggel, a Szentírás mai napig használt egységesített héber szövegével” – nyilatkozta Michael Segal, a jeruzsálemi Héber Egyetem filozófiai és vallástörténeti tanszékének vezetője. A kutatók remélik, hogy a speciálisan az én-gedi tekercs megfejtésére kidolgozott technika más esetekben, például a még megfejtetlen holt-tengeri tekercsgyűjtemény feltárásában is alkalmazható lesz.

Forrás: MTI

Fotó: Science Advances