Őrizzük meg szívünket a „pogány zajoktól” – kéri hétfő reggeli homíliájában Ferenc pápa

Őrizzük meg szívünket a „pogány zajoktól” – kéri hétfő reggeli homíliájában Ferenc pápa

A keresztényeknek meg kell tanulniuk távol tartani szívüket a szenvedélyektől és a világi zajoktól, hogy minden pillanatban figyelmesen be tudják fogadni Isten kegyelmét. Erről elmélkedett a hétfő reggeli szentmisén Ferenc pápa a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában. Van egy „kedvező pillanat” arra, hogy befogadjuk Isten kegyelmének ingyenes ajándékát, és ez a pillanat „most” van. A keresztény embernek tudatában kell lennie ennek és ezért nyitott szívvel várni az ajándék érkezését. Szívének mentesnek kell lennie a „világi zajoktól”, mert az az „ördög zaja”.

Megérteni Isten idejét

A napi evangéliumból és szentleckéből kiindulva a pápa aláhúzta: ne vegyétek hiába Isten kegyelmét (vö. 2Kor 6,1-10), amelynek Pál apostol szerint most van a kellő ideje. Ez azt jelenti – magyarázta a pápa –, hogy az Úr minden időben újra nekünk adja a kegyelmet, azt az ajándékot, amelyik ingyenes. Fogadjuk be ezt, és figyeljünk arra, mit Pál mond: senkinek ne okozzunk semmiféle botrányt.

„Arról a botrányról van szó, amikor egy keresztény kereszténynek mondja magát, elmegy templomba, jár a vasárnapi misére, de nem keresztényként él, hanem világias módon, pogányként. És amikor egy ember ilyen, akkor botrányt okoz. Hányszor hallottuk a környékünkön, az üzletekben: „Nézd meg ezt vagy azt az embert, minden vasárnap eljár a misére, aztán meg ezt és ezt teszi…” És az emberek ilyenkor megbotránkoznak. Erről beszél Szent Pál: ne vegyétek hiába Isten kegyelmét. Hogyan vegyük tehát? Először is ott van a „kellő idő” – mondja. Nekünk figyelnünk kell, hogy megértsük Isten idejét, amikor Isten a szívünkön keresztül érkezik”.

Szenvedélyektől mentes szívvel

Ahhoz, hogy figyelmesek lehessünk, meg kell őriznünk szívünket, távol tartva minden olyan zavaró tényezőtől, zajtól, amely nem az Úrtól származik, távol azoktól a dolgoktól, amelyek elveszik békénket. Szenvedélyektől mentes szívvel, amilyenről a napi evangéliumi szakasz beszél (ld. Mt 5,38-42). Jézus a szemet szemért elve helyett a fordítsd oda a másik arcodat is elvét kínálja nekünk.

„Szabadon a szenvedélyektől, alázatos, szelíd szívvel. A szívet pedig az alázatban, a szelídségben lehet megőrizni, soha nem a harcban, a háborúban. Nem! Ez a zaj: a világias zaj, a pogány zaj vagy pedig az ördög zaja. A szívnek békében kell lennie. Senkinek se okozzunk semmiféle botrányt, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat – mondja Pál, de a keresztény tanúság szolgálatáról is beszél, hogy azt ne kritizálják.

Okosan és jóindulatúan

Megőrizni szívünket, hogy mindig Isten szolgái legyünk, ahogy Szent Pál sorolja: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongatásban, verésben, börtönben, zendülés közepette, fáradságban, virrasztásban, böjtölésben.

„De ezek csúnya dolgok, és nekem meg kell őriznem a szívemet, hogy befogadjam Isten ingyenességét és ajándékát? Igen! És hogy csináljam? Pál így folytatja: tisztaságban, tudásban, béketűrésben, kedvességben, a szentség lelkületével. Az alázat, a jóakarat, a türelem útján, amely csak Istenre tekint, és amely nyitva hagyja szívét az érkező Úr előtt” – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió