Osztozzunk Isten kegyelmében!

Osztozzunk Isten kegyelmében!

Január 25-én, csütörtökön este fél hatkor Ferenc pápa a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában tartott vesperással lezárta a keresztény egységhetet. A szertartáson különböző keresztény felekezetek képviseltették magukat. A pápa homíliájában emlékeztetett közös keresztségünkre, és az ökumenikus út folytatására buzdított.

Együtt imádkozunk ugyanannak a családnak a tagjaiként

A Népek Apostola megtérésének ünnepén zárult le az 51. ökumenikus imahét, melynek témája – „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz/Kiv 15,6) – közös ima és hálaadás keresztségünkért. „Amikor azt mondjuk, hogy elismerjük más keresztény felekezetek keresztségét, akkor megvalljuk, hogy ők is részesültek az Úr bocsánatában és kegyelmében, mely működik bennük és elfogadjuk, hogy istentiszteletük hiteles hálaadás mindazért, amit Isten véghezvisz. Ezért szeretnénk együtt imádkozni, még jobban egyesítve hangunkat. Akkor is, amikor a különbségek elválasztanak minket, elismerjük, hogy a megváltott néphez tartozunk, az egyetlen Atya által szeretett testvérek családjához” – mondta a pápa.

A keresztség kegyelme összeköt bennünket

A Szentatya ezután Mózesnek a kivonulás könyvéből vett szakaszáról elmélkedett, kölcsönvéve Szent Ágoston magyarázatát: A Vörös-tengert, ahol Izrael meglátta Isten üdvösségét Ágoston úgy értelmezi, mint a megfeszített Krisztus vérének elővételezését, az üdvösség forrását. „Mi, keresztények valamennyien áthaladtunk a keresztség vizén, és a szentség kegyelme elpusztította ellenségeinket, a bűnt és a halált”. Szent Pál is megtapasztalta Isten kegyelmét és a testvérekkel való szeretetközösséget. Isten kegyelme kezdettől fogva őt is arra indította, hogy keresse a szeretetközösséget más keresztényekkel, előbb Damaszkuszban, aztán Jeruzsálemben. „Ahogy növekszünk a lelki életben, egyre inkább megértjük, hogy a kegyelem a többiekkel együtt ér el bennünket és osztoznunk kell benne. A múlt században végre megértettük, hogy mind a Vörös-tenger partján vagyunk” – fűzte hozzá a pápa.

A pusztában is együtt szenvednek a keresztények

Folytatva a párhuzamot Mózes élete és a keresztények között, Ferenc pápa megállapította: „a mai keresztények is sok nehézséggel találkoznak, lelki pusztaságoktól körülvéve, melyek elsorvasztják a reményt és az örömet. Útközben sok veszély is leselkedik életükre: sok testvérünket ma is üldözik Jézus neve miatt! Amikor vérüket ontják, tartozzanak bár másik felekezethez, együtt válnak a hit tanúságtevőivé, vértanúkká, mert ugyanannak a keresztségnek a kegyelme köti össze őket. Más vallások követőivel együtt a keresztények előtt is olyan kihívások állnak, melyek lealacsonyítják az emberi méltóságot: a háborúk, az emberkereskedelem, a modern rabszolgaság és az egyenlőtlenség. Ezzel szemben a keresztények feladata az, hogy együtt őrizzék meg annak emlékét, amit Isten végbevitt bennük. Ha fölelevenítjük ezt az emléket, Jézussal és evangéliuma szelíd erejével felvértezve bátran és reménnyel telve támogatni tudjuk egymást minden kihívással szemben. A pápa végül az ökumenikus út folytatására buzdított, majd a római lutheránus lelkésszel együtt adott áldást az egybegyűltekre.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió