Panamában rendezik a következő IVT-t

Panamában rendezik a következő IVT-t

A Világtalálkozót lezáró szentmise, amelyen másfélmillió  fiatal vett részt, fél tizenkettőkor ért véget. Ekkor Rylko bíboros a Világiak Pápai Tanácsának elnöke mondott köszönetet – az ujjongó ifjúság nevében is – a Szentatyának, hogy az Irgalmasság Jubileuma alkalmával a 31. Ifjúsági Világtalálkozó színhelyéül Krakkót választotta, ahol az irgalmasság két apostola működött: Szent Fausztina Kowalska és Szent II. János Pál. „Krakkóban ragyogó és felejthetetlen napokat éltünk át. Ez az ifjúsági világtalálkozó felfedeztette velünk az irgalmasságot, mint az Evangélium és a kereszténység  dobogó szívét, mert a kereszténység és az irgalmasság ugyanaz! Az irgalmas Jézus, akit itt tisztelnek, valóban közénk jött, tekintete  gyengéd szeretetet sugározva mélyen megérintette szívünket.”  Most a krakkói találkozó végén ezek a fiatalok, akiknek szíve tele van örömmel, hálás köszönetet mondanak a Szentatyának, hogy vezette a találkozót, megőrzik szavait, amelyek reményt és megújult bátorságot adnak nekik. E fiatalok hazatérve országaikba, az irgalmasság  misszionáriusai  lesznek.

Ezután – az Úrangyala elimádkozása előtt – a Szentatya mondott köszönetet Dziwisz és Rylko bíborosoknak és a lelkes fiatalságnak. „Ezekben a napokban  megtapasztaltuk, milyen szép az egyetemes testvériség Krisztusban, aki életünk középpontja és reménységünk. Hallgattuk a Jó Pásztor szavait, aki közöttünk él. Ő mindannyiotokat szívéhez szólt: megújított benneteket szeretetével, megmutatta megbocsátásának fényét, kegyelmének erejét. Megtapasztaltatta az imádság valóságát.  Lelki oxigénnel töltődtetek fel, hogy az irgalmasságban tudjatok élni és előrehaladni, hazatérve országaitokba és közösségeitekbe.” Végül Ferenc pápa a fiatalság ujjongása közepette bejelentette, hogy a következő Ifjúsági Világtalálkozó 2019-ben PANAMÁban lesz. „Mária közbenjárásával kérjük a Szentlelket, hogy világítsa meg és segítse a fiatalok útját az Egyházban és a világban, hogy legyetek Isten Irgalmasságának  tanítványai és tanúi.”

Dél felé járt, amikor a Szentatya apostoli áldását adta a hívőseregre.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió