Pápai levél az argentin Függetlenségi Napra

Pápai levél az argentin Függetlenségi Napra

Argentína 200 évvel ezelőtt, 1816. július 9-én kiáltotta ki hivatalosan a Spanyolországtól való függetlenségét. Az ünnep vigíliáján Ferenc pápa levelet intézett José Maria Arancedo érsekhez, az argentin püspöki konferencia elnökéhez. Üzenetében a Szentatya üdvözli a püspököket, az ország hatóságait és az egész argentin népet.

Ez az évforduló tegye még erősebbé a nemzetet, miközben halad tovább az elődök által kétszáz évvel ezelőtt megkezdett úton – írja levelében a pápa, közelségéről és imáiról biztosítva minden honfitársát.

A pápa közel áll a haza sebzett gyermekeihez

Elsősorban minazokhoz kíván közel lenni, akik a leginkább szenvednek: a betegek, a nyomorban élők, a bebörtönzöttek, a magányosok, a munkanélküliek, az emberkereskedelem, a kizsákmányolás áldozatai, a visszaéléseket elszenvedő kiskorúak, a számos fiatal, aki a kábítószer rabja. Rájuk nehezedik a helyzet súlyossága, olykor az elviselhetőség határát súrolva. Ők a haza legmegsebzettebb gyermekei.

A szülőhaza, az anyaország – nem eladó

“Igen, a haza gyermekei” – folytatja a Függetlenségi Napra írt levelében Ferenc pápa. „Az iskolában azt tanították, hogy Anyaországról, szülőhazáról beszéljünk, szeressük az Anyaországot. Éppen ebben gyökerezik a hovatartozás hazafias értelmezése: az Anyaország iránti szeretetben. Mi, argentinok merész és ugyanakkor festői kifejezést használunk, amikor gátlástalan személyekre utalunk: “Ez képes eladni még a saját anyját is”. Tudjuk azonban és szívünk mélyén érezzük, hogy az Anya nem eladó, ugyanígy nem lehet eladni az Anyaországot sem”.

Az Úr védje meg a Hazát a gyarmatosítás minden formájától

Egy olyan Haza kétszázéves előrehaladását ünnepeljük, amely törekvéseiben és a testvériségre irányuló vágyaiban túlmutat a Haza határain: a Nagy Haza (az egységes Latin-Amerika) felé feszül, amelyről José de San Martín és Simón Bolívar álmodtak. Ez a valóság széles távlatok és a testvéri lojalitás családjává egyesít minket. Ezért a Nagy Hazáért imádkozunk a mai ünnepen is: az Úr őrizze meg, tegye még erősebbé, testvéribbé és védje meg a gyarmatosítás minden formájától.

Az előrehaladáshoz egyaránt szükség van az idősekre és a fiatalokra

Ennek a kétszáz évnek az alapján haladjunk előre és tekintsünk a jövőbe. Ennek sikeréhez különösen szükség van az idősekre és a fiatalokra. A pápa azt kéri az idősektől, akiknek jó a történelmi emlékezete, hogy leküzdve a “leselejtezés kultúráját”, amelyet világszerte ránk kényszerítenek, legyen bátorságuk, hogy álmodjanak. Szükség van álmaikra, amelyek ihletek forrásai. A fiatalokat pedig arra inti, hogy ne vonuljanak nyugdíjba, ne legyenek a bürökratikus mozdulatlanság áldozatai.

Álmodó nagyszülők és tettrekész fiatalok

„Hazánknak szüksége van arra, hogy megvalósítsa Jóel próféta jövendölését (“összegyűjtök minden népet) (vö. Jóel 4,1). Csak akkor lehet Hazánk szabad, ha nagyszüleinknek van bátorságuk álmodni és a fiataloknak van bátorságuk nagy dolgokat elővételezni.

A Luján-i Szűzanya oltalmazza Argentínát

Szükségünk van álmodozó nagyszülőkre, akik buzdítanak és fiatalokra, akik – ugyanazokból az álmokból merítve – élen járnak a prófécia alkotóerejével” – írja a pápa, majd levele végén fohászkodik Isten áldásáért. A Luján-i Szűzanya, Argentína védőszentje oltalmába ajánlja hazája további útját és arra kéri püspöktestvérét, hogy ne feledkezzen meg róla imáiban.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió