Pápai szentmise kedd reggel a 21 vértanú kopt keresztényért

Pápai szentmise kedd reggel a 21 vértanú kopt keresztényért

 „Ajánljuk fel ezt a szentmisét a lefejezett 21 kopt testvérünkért, melynek egyetlen oka az volt, hogy keresztények”. Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában kedd reggel tartott szentmise elején kérte: „Imádkozzunk értük, hogy az Úr vértanúként fogadja őket, imádkozzunk a családjaikért, Tawadros (kopt ortodox pátriárka) testvéremért, aki annyit szenved! Légy az én védelmezőm, Istenem, menedékem és mentsváram, vezess engem a neved szeretetéért!”

Ferenc pápa szenvedélyes hangú homíliát tartott kedd reggel a Szent Márta házban:

„Képesek vagyunk mindnyájan a jóra, de arra is, hogy szétromboljuk azt, amit Isten teremtett”. Az özönvíz pusztításáról szóló olvasmányt szemlélve a pápa kijelentette: „Az ember képes szétrombolni a testvériséget és ebből születik a háború és a megosztottság”. Ferenc pápa kemény és határozott hangon ítélte el azokat a „halál-vállalkozókat”, „akik fegyvert árusítanak a háborúban szemben álló feleknek, hogy folytassák a háborút”.

 Az ember képes lerombolni az Isten művét és szétzúzza a testvériséget

Ferenc pápa a Teremtés könyvének drámai szakaszához fűzte gondolatait, mely az Isten haragját mutatja be az ember gonoszsága miatt és ami előre jelzi az özönvíz pusztítását. A pápa keserűen állapította meg, hogy „az ember hatalmasabbnak tűnik az Istennél és képes arra, hogy szétrombolja azt, amit az Isten teremtett”. „A Biblia számos példája tanúsítja mindazt a gonoszságot, Szodoma és Gomorra példájától kezdve egészen Bábel tornya építéséig, amire az ember képes. A rossz befészkelte magát a szívének a közepébe”.

A hírek 90 százaléka pusztításról szól

„De atyám, ez a megközelítés nem túlságosan negatív? – tehetne valaki ellenvetést. De ez az igazság! Képesek vagyunk szétrombolni a testvériséget: Káin és Ábel a Biblia első lapjain! Szétrombolják a testvériséget. Ez a háború kezdete, nem igaz? A féltékenység, az irigység, a kapzsiság, a mind nagyobb hatalom vágya. Igen, ez negatívnak tűnik, de valóságos! De vegyétek csak az újságokat, mindegy melyiket, lehet baloldali, centrista  vagy jobboldali, mindegy! Meglátjátok, hogy a hírek 90 százaléka pusztításról szól. Több mint 90 százaléka! És ez napról napra!”

„Mi történik az ember szívében? – tehetjük fel a kérdést. Jézus azt mondta, hogy az ember szívéből származik minden gonoszság. A mi gyenge szívünk meg van sebezve”.

A halál vállalkozói fegyvert árusítanak a szembenálló háborús feleknek  

„Mindig létezik az autonómia, a függetlenség vágya – hangsúlyozta a pápa – hogy én azt teszem amit akarok, és ha azt akarom, akkor azt csinálom. És ha háborút akarok csinálni, akkor háborút csinálok”. „De miért vagyunk ilyenek?” – kérdezte a pápa. „Azért, mert lehetőségünk van pusztítani, ez itt a probléma! Aztán a háborúban, a fegyverkereskedelemben…? De mi vállalkozók vagyunk? – lehetne szólni. Igen, de miféle? A halálé? Vannak országok, ahol fegyvert adnak el annak, aki háborúban áll, és azért adják el a fegyvert, hogy az tovább folytassa a háborút. Képesség a pusztításra! És ez nem jön közelről, tőlünk?  A szív minden belső szándéka nem más, mint a rossz! Bennünk van ez a mag, ez a lehetőség. De a miénk a Szentlélek is, aki megment! De választanunk kell, a kis dolgokban!”

A pápa óva intett a fecsegéstől, a megszólástól, akár a plébánián, akár a közösségben, amikor féltékenyég és irigység jelentkezik, amikor a plébánoshoz megyünk megrágalmazni valakit. Ez az a gonoszság, a rombolás képessége, ami mindannyiunkban megvan. Az egyház most, Nagyböjt közeledtével erről elmélkedik.

Vigyázzunk, hogy a szívünk meg ne keményedjen

Ferenc pápa ezután a napi evangéliumra figyelt, melyben „az apostolok egymással veszekednek, mert elfelejtettek kenyeret hozni magukkal. Az Úr arra inti őket, hogy óvakodjanak a farizeusok kovászától és Heródes kovászától. Ezt a két példát használja az Úr. Heródes gonosz és gyilkos,  a farizeusok képmutatók! Majd az Úr arra emlékezteti őket, hogy megtörte nekik az öt kenyeret és arra buzdítja őket, hogy gondoljanak az üdvösségre  és mindarra, amit az Úr tett értünk. De ők nem értették, mert a szívük megkeményedett ettől a gonoszságtól, ahogy így vitatkoztak egymás között, azt keresve, ki a vétkes azért, hogy elfelejtkeztek a kenyérről”.

Válasszuk a jót azzal az erővel , amit Jézus ad nekünk

„Komolyan kell vennünk az Úr üzenetét – hangsúlyozta a pápa – ezek nem idegen dolgok tőlünk, nem egy marslakó beszéde ez! Az ember képes arra, hogy nagyon sok jót tegyen!” Ferenc pápa Teréz anya példájára utalt, aki „napjaink egy asszonya volt”. „Mindnyájan képesek vagyunk megannyi jót tenni, de képesek vagyunk pusztítani is, pusztítani kicsiben és nagyban, akár a saját családunkban! Elpusztítani a gyerekeket, amikor nem hagyják felnőni őket a jóban, megsemmisíteni a gyerekeket. Éppen ezért szükséges az állandó szemlélődés, az imádság, az egymással szembesülés, hogy ne essünk ebbe a gonoszságba, ami mindet elpusztít.”

„Legyen erőnk, Jézus erre emlékeztet és ma ezt mondja: Emlékezzetek rám, hogy én értetek ontottam a véremet, emlékezzetek rám, hogy megváltottalak benneteket, emlékezzetek rám, hogy nekem van erőm végigkísérni benneteket az élet útján, nem pedig a gonosz útján, hanem a jóság, az egymás segítése útján, nem a rombolás útján, hanem az építés útján, hogy családot építsünk, várost építsünk, kultúrát, hazát.”

A böjt során imádkozzunk, hogy ne csapjanak be minket a kísértések   

„Kérjük az Úrtól, hogy ma, a Nagyböjt kezdete előtt, adja meg nekünk a kegyelmet, hogy segítségével mindig ezt az utat válasszuk, és ne engedjük, hogy a kísértések elcsábítsanak bennünket és rossz útra vigyenek” – fejezte be homíliáját Ferenc pápa a kedd reggel tartott homíliájában.

Forrás: Vatikáni Rádió