Pápai üzenet a Betegek Világnapjára: Az élet, az egészség és a környezet tiszteletét terjesszük

Pápai üzenet a Betegek Világnapjára: Az élet, az egészség és a környezet tiszteletét terjesszük

December 15-én tette közzé a Szentszék a pápai dokumentumot, melyet a február 11-én esedékes Betegek 25. Világnapja alkalmából írt Ferenc pápa Szeplőtelen Fogantatás ünnepén keltezve. Témája: csodáljuk, amit Isten véghezvitt: „Mily nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent!…” (Lk 1,49).

A Betegek Világnapjának születése

A Betegek Világnapját Szent II. János Pál pápa hívta életre 1992-ben, és a rá következő évben február 11-én rendezték meg először Lourdes-ban. A világnap jó alkalom arra, hogy jobban odafigyeljünk a betegek és a szenvedők helyzetére. Az őket ápoló családtagok, egészségügyi dolgozók és önkéntesek pedig hálát adjanak az Úrnak tőle kapott hivatásukért, mely a beteg testvérek gondozására irányul. Az imádság, a szentmise, a betegek kenete, illetve a Lourdes-ban megrendezett bioetikai, teológiai és lelkipásztori konferenciák mind fontos segítséget adnak ehhez a nemes szolgálathoz.

Szűz Mária is tisztelettel tekintett Bernadettre, mi is tiszteljük a betegeket

Ahogy Szent Bernadett szemlélte a maga alázatos egyszerűségében a Szűzanyát, akire Mária tisztelettel tekintett, úgy mi is emberként kezeljük a betegeket – írja üzenetében a pápa. Még a legsúlyosabb fogyatékkal élő betegeknek is megvan a maguk elidegeníthetetlen méltósága és életfeladata, soha nem válnak puszta tárgyakká, hiába tűnhet úgy, hogy passzívak, a valóság más.

A betegek ajándékot hordoznak. Jézus szolidáris velünk

Mária megajándékozza Bernadettet a betegek szeretetteljes szolgálatának hivatásával. Kérjük a Szeplőtelen kegyelmét, hogy mindig úgy viszonyuljunk a betegekhez, mint személyekhez, akik bár a legegyszerűbb dolgokban is segítségre szorulnak, de olyan ajándékot hordoznak magukban, amit megoszthatnak másokkal. Mária, az elesettek vigasztalójának tekintete megvilágítja az egyház arcát a rászorulókkal és a szenvedőkkel való mindennapos szolgálatában. Jézus szolidáris volt velünk, ezáltal Isten mindenható irgalmát közvetítette az embernek. Ez életünknek főleg azon pillanataiban mutatkozik meg, amikor törékenyek, sebzettek, megalázottak, kitaszítottak és szenvedők vagyunk. Ő a remény erejét ülteti el szívünkbe, mely fölemel és támogat minket.

Az élet, az egészség és a környezet tiszteletének kultúráját építsük

A Betegek Világnapja jó alkalom arra, hogy megújult lendülettel járuljunk hozzá az élet, az egészség és a környezet tiszteletének kultúrájához. Ahhoz, hogy küzdjünk a személyek integritásának és méltóságának tiszteletben tartásáért, a bioetikai kérdésekben helyes álláspontot képviselve, a leggyengébbek és a környezet védelmében. A pápa imáiról és bátorításáról biztosítja az orvosokat, az ápolókat, az önkénteseket, a női és férfi szerzeteseket, akik a betegeket és a gyengélkedőket szolgálják. Hasonlóképpen támogatja az egyházi és polgári intézményeket és a családokat, akik szeretettel gondozzák beteg tagjaikat. Legyenek mindig Isten szeretetének örömteli jelei. Kövessék Istenes Szent János és Lellisi Szent Kamill, az kórházak és egészségügyi dolgozók védőszentjeinek példáját, illetve Szent Kalkuttai Teréz anyát, Isten gyengédségének misszionáriusát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: AFP