Papi dispozíciók (2013)

Papi dispozíciók (2013)

Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök rendelkezésének értelmében 2013. augusztus 1-jétól az alábbi változások lépnek életbe a Győri Egyházmegye területén.

Győri Székeskáptalan:
Nagyprépost: Németh Gyula pápai prelátus
Olvasókanonok: Hrotkó Géza pápai prelátus
Éneklőkanonok: Dr. Rédly Elemér pápai prelátus
Őrkanonok: Benkovich Ferenc pápai prelátus
Pápóci prépost: Dr. Simon József
Győrhegyi prépost: Dr. Schmatovich János
Kanonokok:
Dr. Egresits Ferenc pápai prelátus, székesegyházi főesperes
Vereczkey Tamás pápai prelátus, soproni főesperes
Dr. Lukácsi Zoltán rábaközi főesperes
Győri Imre komáromi főesperes
Pados József  c. apát, komáromi plébános
Nagy József c. prépost ny. magyaróvári esperesplébános
Ács Lajos c. kanonok, szili plébános
Soproni Társaskáptalan:
Éneklőkanonok: Erdész Ferenc
Őrkanonok: Turner Lajos c. kanonok, Fertőd-süttöri plébános. Egyben kineveztem a fertőszéplaki esperesi kerület esperesévé.
Kanonok: Dr. Reisner Ferenc c. kanonok, hegykői plébános
Nyugdíjazások:
Fodróczy Kálmán tb. esperes, plébánost augusztus 1-jei hatállyal felmentettem Tényőre és Sokorópátkára szóló plébánosi megbízatása alól, és köszönetem nyilvánítása mellett nyugállományba helyeztem.
Klementsits Károly c. kanonok, plébánost augusztus 1-jei hatállyal, köszönetem nyilvánításával felmentettem Horvátkimlére és Magyarkimlére szóló plébánosi megbízatása alól, és nyugállományba helyeztem.
Nagy József c. prépost, plébánost köszönetem nyilvánításával augusztus 1-jei hatállyal felmentettem a Mosonmagyaróvár I. plébánia ellátása alól, és nyugállományba helyeztem, egyidejűleg kineveztem a Győri Székeskáptalan kanonokjává.
Németh Gyula pápai prelátus, székesegyházi kanonokot köszönetem nyilvánításával felmentettem általános püspöki helynöki megbízatása alól, és augusztus 1-jei hatállyal nyugállományba helyeztem, egyidejűleg kineveztem a Székeskáptalan nagyprépostjává.
Esperesi kinevezések:
A fertőszéplaki esperesi kerület esperese Turner Lajos társaskáptalani őrkanonok, fertőd-süttöri plébános, a mosoni esperesi kerület esperese Kapui Jenő c. kanonok, mosoni plébános lett.
Újmisések:
Heiter Róbert Gottfried O.Praem. újmisést rendi elöljárója előterjesztésére, a csornai Nagyboldogasszony-, valamint a Bágyogszováti plébániára neveztem ki segédlelkésznek.
Mészáros Miklós újmisést a kapuvári plébániára,
Végerbauer Richárd újmisést Tata I. plébániára neveztem ki segédlelkésznek.
Plébánosi kinevezések:
Fazakas Z. Márton O.Praem. prelátus, csornai kormányzó perjel a döri plébánia mellett, további egy évre vállalta Bágyogszovát I. és Bágyogszovát II. plébániák, valamint Bodonhely filia oldallagos lelkipásztori ellátását. Készséges testvéri támogatásáért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki.
Bodó Zoltánt, miután befejezte római tanulmányait, kineveztem Mosonmagyaróvár I. plébánia plébánosává.
Szalai Lajos érd. esperes, halászi plébánost felmentettem Dunasziget plébánia oldallagos és Arak filia ellátása alól, és megbíztam a Püski plébánia ellátásával, Kisbodak és Dunaremete filiákkal együtt.
Farkas István O.Sch.P. gimnáziumi igazgató, egyetemi lelkészt megbíztam Dunasziget plébánia ellátásával.
Dr. Galla Gábor plébánost felmentettem Novákpuszta filia ellátása alól, és megbíztam Arak filia ellátásával.
Győri Imre székesegyházi kanonok, főespereshelyettes, esperesplébánost felmentettem a gönyűi plébánia, valamint Győr-Kisbácsa plébánia oldallagos ellátása alól.
Dr. habil.  Németh Gábor teol. tanárt, felmentettem a Győri Papnevelő Intézet prefektusi megbízatása alól, és tanári megbízatása megtartásával kineveztem plébánosnak Győr-Kisbácsára.
Dr. habil. Martos Levente Balázs szombathelyi egyházmegyést, teológiai tanári megbízatása megtartásával, Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök úr hozzájárulásával kineveztem a Győri Papnevelő Intézet prefektusává.
Dr. Maróti Gábor bírósági püspöki helynök, teol. tanárt felmentettem Iván és Répceszemere plébániák, valamint Nagygeresd filia ellátása alól és kineveztem Gönyűi plébánossá.
Fodróczy László plébánost felmentettem Máriakálnok, Mosonszolnok plébániák, Várbalog lelkészség, valamint Albertkázmérpuszta település ellátása alól, és kineveztem Iván és Répceszemere plébánosává, és megbíztam Nagygeresd filia ellátásával.
Kapui Jenő c. kanonok, mosoni plébánost felmentettem Újrónafő filia ellátása alól, és megbíztam Horvátkimle, Magyarkimle és Máriakálnok plébániák ellátásal, Novákpuszta filia ellátával együtt.
Bernáth Krisztián mosoni segédlelkészt felmentettem eddigi megbízatása alól és mosonszolnoki plébánossá és várbalogi lelkésszé neveztem ki, ellátja Újrónafő filiát és Albertkázmérpusztát is.
Bak Tamás plébánost felmentettem Kapuvár-Garta, Babót és Hövej plébániák ellátása alól, és saját kérésére elengedtem az ausztriai wilheringi ciszterci szerzetesrendbe.
Varga György érd. esperes plébánost felmentettem Kónyi és Markotabödöge plébániák ellátása alól, és kineveztem plébánosnak a Kapuvár-gartai plébániára, egyben megbíztam Babót és Hövej plébániák oldallagos ellátásával.
Ferling György plébánost felmentettem a büki és bői plébániák ellátása alól, és kineveztem Kóny és Markotabödöge plébánosává, valamint megbíztam Rábaszentmihály plébánia ellátásával is.
Sándor Gábor Győr-ménfőcsanaki plébánost felmentettem Győrszemere plébánia ellátása alól, és megbíztam a tényői és sokorópátkai plébániák, valamint Nagyszentpál oldallagos ellátásával.
Kántor Antal téti plébánost felmentettem Rábaszentmihály plébánia ellátása alól, és megbíztam Győrszemere plébánia és Rábacsécsény filia oldallagos ellátásával is.
Pozsgai Csaba plébánost felmentettem a baji, dunaszentmiklósi és szomódi plébánia ellátása alól, és kineveztem Banára plébánosnak, egyben megbíztam Bőny és Rétalap lelkészségek ellátásával.
Takács Péter plébánost felmentettem Bana plébániára szóló megbízatása, valamint Bőny és  Rétalap lelkészségek oldallagos ellátása alól, és kineveztem szanyi plébánosnak, továbbá megbíztam Egyházaskesző plébánia oldallagos ellátásával is.
Jász László plébánost felmentettem a ciráki és himodi plébániák, valamint a dénesfai lelkészség oldallagos ellátása alól, és kineveztem büki plébánosnak, egyben megbíztam Bő plébánia oldallagos ellátásával.
Tóth Imre plébánost felmentettem a szanyi plébániára szóló plébánosi megbízatása, valamint Egyházaskesző plébánia oldallagos ellátása alól, és kineveztem Cirák plébánia plébánosává, egyben rábíztam Himod plébánia és Dénesfa lelkészség oldallagos ellátását is.
Smudla Tamás Tata I.-i plébánost megbíztam Baj, Dunaszentmiklós és Szomód plébániák oldallagos ellátásával.
Segédlelkészek:
Mogyorósi Márk segédlelkészt a kapuvári plébániáról áthelyeztem a Mosonmagyaróvár II.-i plébániára segédlelkésznek.
Forrás: gyor.egyhazmegye.hu

Írjon választ

Az email címe nem lesz publikálva. A kőtelező mezők ki vannak jelölve *

*

tizenöt + 17 =