Pedagógus lelki nap Szepsiben

Pedagógus lelki nap Szepsiben

Amint arról már többször is hírt adtunk Szepsiben 2015. szeptember 1-jén keresztény gondolkodású pedagógusok és nevelők közreműködésével megnyitja kapuit a Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont. A szervezők a kölcsönös elvárások és igények tisztázására 2015. május 2-án ismét lelki napra hívták az érdeklődő pedagógusokat. A találkozó első előadója Dr. Juhász Attila, tornai plébános volt, aki előadásában a keresztény nevelés és tanítás mibenlétét és fontosságát taglalta. A második előadó Dr. Száraz János, buzitai plébános, esperes-helyettes volt, aki doktori disszertációja alapján Boldog Salkaházi Sára testvér életét és munkásságát hozta szív közelbe.

A megjelentek szemmel láthatólag örültek a hallottaknak és látottaknak. Megerősítést nyertek, hogy meglátni korunk szükségletét és bátran késznek mutatkozni azok teljesítésére, valamint készséggel vállalkozni a negatív hatások és következmények enyhítésére, pedagógusfeladat a javából.

Jó volt látni az előadók felkészültségét és elkötelezettségét, az alakuló pedagógusgárda elszántságát és készségét, hogy a felmerülő nehézségek, kétségek és bizonytalanságok ellenére készek beszállni a jézusi bárkába. Mindezt azzal a biztos reménnyel teszik, hogy az, aki számukra a meghívást és a kiválasztást eszközölte, mindig a történelem ura lesz és marad.

A jelentkező pályázók meghallgatása előreláthatólag 2015. május 26.-án lesz. Az udvarnoki Szent István egyházi iskola és a szepsi boldog Salkaházi Sára egyházi intézmény közös lelki napja május 30.-án lesz Udvarnokon, amikor a megbízott vezetők közös tanújelét adják a kölcsönös támogatásnak és segítségnyújtásnak.

GB.