Pell bíboros: rendbe kell hozni a pénzügyeket

Pell bíboros: rendbe kell hozni a pénzügyeket

„Az egyház számára eljött a pillanat, hogy a pénzügyeket helyre tegye. A következő támadások a pénzügyi rendellenességek miatt érkezhetnek.” Szombaton este felszólalt az egyhetes olasz közéleti találkozón, a Rimini Meeting-en George Pell bíboros, a Szentszék Gazdasági Titkárságának prefektusa „Az egyház és a pénz” címet viselő konferencián. Kiemelte, hogy ennek érdekében mindenki keményen dolgozik.

Az egyház vagyonát jótékonysági tevékenységek finanszírozására kell felhasználni

„A Vatikánban igyekszünk gyakorlatba ültetni a tulajdon és a vagyon kezelésére vonatkozó keresztény tanítást, különösen is a szenvedők és a szegények szolgálatában. A modern könyvelési módszerek jók, amelyek világi szakértők tudását és a pénzügyi átláthatóság alapelveinek az alkalmazását is igénylik. Az egyház vagyonát jótékonysági tevékenységek finanszírozására kell felhasználni. Pell bíboros szerint nagyon szomorú dolog egyházi tulajdonok eladása, de amennyiben erre van szükség, a hívő nép pasztorális szükségleteit kell elsősorban figyelembe venni. Amikor az egyház befektetésekkel és tulajdonokkal rendelkezik, az egyházi hatóságoknak erkölcsi kötelessége, hogy elérjék a pénzügyi megtérülés megfelelő szintjeit. Amikor ez nem valósul meg, az azt jelenti, hogy mások keresnek rajta a szegények kárára. Fontos, hogy az intézmény különböztesse meg magát a saját tulajdon gazdasági kezelésétől, vagyis, hogy egy plébános a plébánia javait ne saját személyes vagyonának tekintse.

Az egyházi elöljárónak nem kell pénzügyi szakértőnek lennie, de képesnek kell lennie felismerni, hogy a pénzt rosszul kezelik

Pell bíboros felszólalásában idézte egy ausztrál plébános esetét, aki helységeket adott bérbe alacsony áron egy barátjának. Piaci érték alatt ingatlant kiadni barátoknak, barátok barátainak erkölcsileg hibás dolog. Veszélyes és erkölcsileg téves az is, amikor egy püspök, plébános vagy szerzetesi elöljáró megelégszik az egyház pénzének valamiféle kezelésével, mondván, hogy ő nem ért a pénz kezeléséhez. Ez nyitott teret enged az erre nem alkalmas személyek számára. Az egyházi elöljárónak nem kell pénzügyi szakértőnek lennie, de képesnek kell lennie felismerni, hogy a pénzt rosszul kezelik.

Kép: George Pell bíboros a Rimini Meeting-en – RV

Forrás: Vatikáni Rádió