Porciunkula- búcsút ünnepeltek Bacsfa- Szentantalon

Porciunkula- búcsút ünnepeltek Bacsfa- Szentantalon

Immár hagyománnyá vált, hogy a csallóközi bacsfa-szentantali kegytemplomban, ahol korábban ferencesek működtek, augusztus 2-án megtartják a rend legnagyobb ünnepét, a Porciunkula-búcsút.

Bacsfa- Szentantalon szintén hagyomány, hogy Srankó László plébános ferences szerzetest kér fel a Porciunkula- búcsú megtartására. Az idei ünnepi szentmisét Kovalcsik Cirill mutatta be, aki prédikációjában ismertette a rendi hagyomány eredetét és jelentőségét.

Emlékeztetett: Assisi a Monte Subasió- i bencések birtoka volt. 1208-ban a bencés apát felkínálta Ferencnek az Assisi feletti dombságot azzal a céllal, hogy ott letelepíti és kialakítja szerzetesrendjének központját. Szent Ferenc elutasította az ajánlatot, mivel a birtoklás ellenkezik a szegénységi fogadalom elveivel, ellenben bérbe vett egy romos kápolnát, amit korábban Angyalos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel. A megegyezés szerint a bérlet díja évente egy kosár hal volt. Az eredeti kínálatnak ezt a kis részét, „porcióját” Porciunkulának (Portiuncula) nevezték el. Ferenc és egyre növekvő számú rendtársai építkezésbe kezdtek, és fokozatosan helyreállították a kápolnát, amely felszentelése után a ferences rend bölcsője lett.

A történet szerint ezután Ferencnek megjelent Jézus és a Szűzanya, akik arra biztatták, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. Ferenc emlékezett arra, amikor ifjú lovagként betért imádkozni a San Damiano-templomba, ahol a feszületen függő Jézus megszólította: „Ferenc, menj, és építsd újra Egyházamat, mert mint látod, majdnem összedől.” A kápolnát fölépítette, de az építés az emberi lelkek építésére is vonatkozott. Ferenc tudta, milyen fontos és mit jelent a bűntől szabadulni: addig a bűnösök vezeklésük mellett csak úgy nyerhettek teljes búcsút, ha elzarándokoltak a Szentföldre, ami életük kockáztatásával járt. Emiatt Ferenc azt kérte az Úrtól, hogy aki ezt a kápolnát meglátogatja, teljes búcsút nyerhessen. A kérés rendkívüli volt, de az Úr jóváhagyta, és Ferencet a pápához utasította. Ferencet Perugiában fogadta III. Honóriusz pápa, aki 1216-ban teljesítette is kérését: Porciunkula felszentelésének napján teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik felkeresik a kápolnát, meggyónnak, megáldoznak és imádkoznak a pápa szándékára. A pápák később a búcsú elnyerésének lehetőségét kiterjesztették valamennyi ferences és klarissza templomra, sőt, idővel az összes plébániatemplomra is – idézte fel az ünnep múltját Kovalcsik Cirill.

„Szent Ferenc mindig felvállalta a gyengék, az elesettek védelmét, valamint a birtoklás vágyáról is lemondott, így lett bölcs útmutatónk, hogy ne kössön minket semmi anyagi jólét a földhöz, sőt, mondjunk le a bűneinkről is. Ezért fontos számunkra a búcsú elnyerésének szándéka. Szeressük ezt a jelentős ünnepet, őrizzük meg szívünkben és családi körünkben!” – zárta prédikációját a ferences szerzetes.

A szentmise után ereklyetiszteletet tartottak, majd a loretói litánia elimádkozásával zárult az ünnep.

Forrás: Srankó László plébános/ Magyar Kurír

Fotó: Márkus Gyöngyi