Pótfelvételit hirdet a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium

Pótfelvételit hirdet a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium

A 2014–2015-ös tanévben is várja az egyetemre készülő érettségizőket, valamint az egyetemistákat és főiskolásokat a teljesen felújított belvárosi, Szent II. János Pálról elnevezett egyetemi szakkollégium – adta hírül a Szombathelyi Egyházmegye.

Olyan keresztény fiatalokat hívnak a szakkollégium közösségébe, akik Szombathelyen tanulnak szeptembertől, és szeretnének egy olyan helyen lakni, amely egyszerre szellemi műhely, nyüzsgő, vidám közösség, és olyan hely, ahol a lélekben is rend születik.

Olyan jelentkezőket várnak, akik szeretnének egy nyugodt, csendes, jól felszerelt, egyetemhez közeli lakhelyet, és szívesen fektetnek energiát a tudományos és közösségi életbe, valamint fontos számukra a lélekben való gyarapodás is.

A szakkollégium célja olyan elkötelezett keresztény értelmiségiek formálása, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől hitelesen képviselik hitüket, szolgálják az egyházat és a társadalmat.

A II. János Pál Katolikus Szakkollégium sajátossága abban áll, hogy a különböző karokon és intézetekben tanulók több tudományágat képviselve tartoznak egy közösségbe, amely hármas pillérre épül a formáció időszakában:

1. A tudományos és szakmai programok alapját a belső, kollégiumi kurzusok biztosítják, amelyek megalapozzák a keresztény értékrendet, és felkészítik az egyetemistákat a közéletre. A kollégium emellett kedvezményes nyelvtanulási lehetőséget is biztosít különböző szinteken angolból és németből. Továbbá sport és néptánc is gazdagítja a kollégiumi képzést. A belső tanulmányokról saját tanúsítványt állít ki az intézmény, amelyet a Savaria Egyetemi Központ hatályos tanulmányi rendje szerint elfogad.

2. A közösségi élet szintén fontos a kollégiumban, éppen ezért félévente több közös hétvégét tartanak a bentlakóknak. Ezenkívül nyári tábor és spontán szerveződő közösségi programok is gazdagítják az együttlétet: táncházak, bálok és kollégiumi estek.

3. Mindennap lehetőség van lelkiprogramon való részvételre, a kollégium lelkésze lelkivezetés céljából is az egyetemisták rendelkezésére áll. Továbbá éves lelkigyakorlatra és egyetemisták számára meghirdetett katekézisre kapnak meghívást a kollégisták.

* * *

A jelentkezés határideje: 2015. január 30. 12.00 óra; postai úton vagy e-mailen

Postacím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 10–12.

E-mail cím: szakkollegium@martinus.hu

A felvételi beszélgetés időpontjáról külön értesítést küldenek. Ennek helyszíne: II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium, 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 10–12.

A felvételi törzslap letölthető a honlapról: Szakkollegium.Martinus.hu

A felvételi törzslaphoz csatolni kell:

1. kézzel és olvashatóan írt önéletrajzot,
2. motivációs levelet,
3. egy rövid esszét az alábbi témák egyikében, legfeljebb 2-3 oldalon:

a) Milyen lenne az élet „hit” nélkül? Miért fontos vagy „jó” hinni? Mit vársz el egy „hívő” embertől?
b) Az internet: áldás vagy átok? A net szerepe a felnövekvő generációk tudatformálásában
c) Keresztény Európa. Múlt, álom vagy valóság számodra?
d) Mit jelent a szabadság és a kötelezettség, a jog és a kötelesség harmóniája számodra?

4. 1 db fényképet (színes igazolványkép)
5. egyházi ajánlást (plébános, lelkész, hitoktató, hittanár)
6. bizonyítványok másolatait (nyelvvizsga, érettségi, legutolsó félév iskolai bizonyítványának másolata)
7. egyetemistáknál és főiskolásoknál a legutolsó (aktív) félév indexmásolata (vagy ETR/Neptun-kivonat)

A felvételivel és a szakkollégiummal kapcsolatos összes információért az egyetemi lelkészhez, Németh Norbert atyához vagy Gaspari Gáborhoz, a szakkollégium titkárához forduljanak bizalommal a szakkollegium@martinus.hu e-mail címen.

Kép: Martinus.hu

Forrás: Magyar Kurír