Pozsonyi katolikusok: első szentáldozás és papszentelés

Pozsonyi katolikusok: első szentáldozás és papszentelés

A Duna utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola harmadikos hittanosai közül hatan járultak a pozsonyi ferences templomban első alkalommal a szentáldozáshoz a május 31-i magyar nyelvű szentmisén, Szentháromság vasárnapján. Olvasható a pozsonyikatolikusok.sk honlapon.

Az ünnepi szentmisét követően a refektóriumban közös agapéra került sor. Az ünnepi szentmisét Molnár Tamás atya tartotta, aki hivatalosan 2014. július 1-től a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora, miután Rómában befejezte posztgraduális egyházjogi tanulmányait. A római tanulmányai előtt a somorjai plébánián tevékenykedett. Ő volt az utolsó, aki Mons. Barcsek Sándor pápai prelátus, esperes mellett szolgált káplánként.
Az elsőáldozók névsora: Holénia Mihály; Hubay Dominik; Kenderessy Áron; Macsai Maximilian; Pagáč Lívia; Lajos Ráchel Anna.

A gyerekek felkészítő hitoktatója Samarjay Mária volt. A szentmisén a helyi ifjúsági énekkar énekelt, és szép számban jelen voltak a rendszeresen segédkező ministránsok is.

További hír a pozsonyi katolikusok életéből, hogy június 13-án, szombaton délelőtt a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban áldozópappá szentelik Kollárik Dávid és Mikus Csaba diakónusokat, valamint ugyanezen a napon délután Léván kerül sor Lehocký Rajmund Dömötör ferences testvér papszentelésére. Kísérjük imáinkkal a szentelendőket, kérve számukra az Örök Főpap bőséges kegyelmeit!

Kép: pozsonyikatolikusok.sk

Forrás: felvidek.ma