Pozsonyi magyar fiatalok is részt vesznek a krakkói Ifjúsági Világtalálkozón

Pozsonyi magyar fiatalok is részt vesznek a krakkói Ifjúsági Világtalálkozón

Az irgalmasság rendkívüli szentévének legnagyobb ifjúsági rendezvényén, a XXXI. Ifjúsági Világtalálkozón, amelyet július utolsó hetében tartanak Krakkóban, a szlovákiai magyar fiatalok csoportja, köztük a pozsonyi magyar fiatalok is jelen lesznek.

Július 24-én, a vasárnap délelőtti szentmise keretében a pozsonyi ferences templomban Molnár Tamás atya a prédikáció keretében Ferenc pápa világtalálkozóra írt levelének részleteit, irgalmasságról szóló gondolatait osztotta meg a hívekkel, köztük azokkal a fiatalokkal, akik bejelentkeztek a krakkói találkozóra.

A szentmise végén került sor az útra indulók megáldására. Tamás atya az áldás előtt először felelevenítette azt az eseményt, amikor három évvel ezelőtt Kubovics Konrád ferences szerzetes a pozsonyi magyar katolikus közösséget képviselő három fiút indította útra a brazíliai Ifjúsági Világtalálkozóra. Majd pedig az ifjúság lelkére kötötte, a következő három „tarisznyábavalót” vigyék magukkal: közösséget, irgalmat, lelki életet.

A világtalálkozón egy hatalmas közösségnek, az egész világról érkezett fiatalok óriási közösségének tagjai lesznek – mutatott rá. S miközben megtapasztalják a keresztény összetartozás közösségi örömét, ne felejtsék, hogy melyik közösséget képviselik: a szlovákiai magyarokat, a helyi keresztényeket, a pozsonyi magyar közösséget – fűzte hozzá.

Az irgalom, amit megtapasztalni és megtapasztaltatni egyaránt csodálatos, fontos, hogy ne csak a találkozót, de az azt követő időszakot is alaposan jellemezze. A rendszeres szentgyónás az Isten irgalmának boldog megtapasztalása. A bocsánatkérés és megbocsátás fontos eleme az emberi kapcsolatoknak – folytatta gondolatait a pozsonyi magyar lelkész, aki elmondta: Elhatározták, hogy majd a találkozóról hazatérve az irgalmasság cselekedeteinek konkrét gyakorlását célozza meg néhány olyan kezdeményezés, amellyel a fiatalok a közösség idős, beteg vagy gondokkal küzdő testvérei iránt fejezhetik ki tiszteletüket és szerető segítőkészségüket.

Mindezekhez, csakúgy, mint az élet minden egyéb eseményéhez, élethelyzetéhez jó alapra, élő lelki életre van szükség, élő kapcsolatra az Istennel – hangsúlyozta Molnár Tamás. – Egymásnak jó példát adva a lelki élet gyakorlását illetően, annak állandó elmélyítésére s a szüntelen Istenhez-fordulásra nagyban hozzájárulhat a helyi közösség helyes irányba haladó jövőjéhez is.

A hirdetésekben a magyar közösség lelkipásztora megköszönte a hívek nagylelkű anyagi támogatását, amellyel hozzájárultak a fiatalok részvételéhez a világtalálkozón, valamint az imákat. Ez utóbbiakat továbbra is kérte, s egyben megígérte a maga és az ifjúság nevében egyaránt, hogy Krakkóban szeretettel és imában is gondolnak majd az otthon maradottakra.

A pozsonyi magyar közösséget képviselő tizennyolc fiatal mellett, akik Molnár Tamás vezetésével vesznek részt az Ifjúsági Világtalálkozón, többen jelentkeztek azok közül is, akik pozsonyi felsőoktatási tanulmányaik idején a szerdai egyetemista estek által kapcsolódnak a szlovák főváros magyarságához.

A szlovákiai magyarságot képviselő zarádonkcsoportba az előzetes adatok szerint 122 személy jelentkezett be. Nyolc lelkiapásztor kíséri a fiatalokat. A csoportban 36, 14-18 éves fiatalkorú van, 65 a 18-30 év közöttiek száma, 13-an pedig már betöltötték 30. életévüket. Öt egyházmegye fiataljai képviseltetik magukat, mégpedig a Pozsonyi és Nagyszombati Főegyházmegyékből, valamint a Nyitrai, Besztercebányai és Rozsnyói Egyházmegyékből.

Forrás: Pozsonyikatolikusok.sk

Fotó: Vician András