Pozsonyi magyar katolikusok húsvétja és a Ferences templom búcsúja

Pozsonyi magyar katolikusok húsvétja és a Ferences templom búcsúja

Három helyszínen került sor a Szent Háromnap eseményeinek liturgikus ünneplésére magyar nyelven a fővárosban: az óvárosi ferences templomban, valamint a pozsonypüspöki és vereknyei plébániatemplomokban. Nagypénteken, áprlis 3-án a máriavölgyi kálvárián imádkozták együtt a keresztúti ájtatosságot a hívek Haľko József püspök atya és Molnár Tamás atya vezetésével – olvasható a pozsonyikatolikusok.sk  portálon. Hálás köszönet illeti a kedves híveket, akik bármilyen módon hozzájárultak Nagyhét és Húsvét méltó megünnepléséhez!

Molnár Tamás atya hivatalosan 2014. július 1-től lett kinevezve a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztorának, miután Rómában befejezte posztgraduális egyházjogi tanulmányait. A római tanulmányai előtt pedig a somorjai plébánián tevékenykedett káplánként. Ő volt az utolsó, aki Mons. Barcsek Sándor pápai prelátus, esperes mellett szolgált káplánként.

Március 25-én, Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén pedig Haľko József püspök atya 18 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be az óvárosi ferences templomban. A templombúcsú magyar nyelvű programja szentgyónási lehetőséggel kezdődött, majd a litánia éneklése előzte meg az ünnepi szentmisét.

Forrás: felvidek.ma