Regina Coeli: a sok üldözött keresztény kapcsán a világ ne fordítsa el tekintetét

Regina Coeli: a sok üldözött keresztény kapcsán a világ ne fordítsa el tekintetét

„Elfogadhatatlan bűntény, és remélem, hogy a nemzetközi közösség nem fordítja másfelé a tekintetét.” A húsvéthétfői Regina Coeli imádság alkalmával Ferenc pápa visszatért a keresztényüldözés témájához és azt kérte az államoktól, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt védelmezésükben. Az egész egyházat pedig arra buzdította, hogy vigye el mindenhová a feltámadás örömét, elsősorban a cselekedetekkel és ne a szavakkal.

„Cinkos hallgatás” – így fogalmazott a pápa Nagypénteken a Colosseumnál. Krisztus szenvedéstörténetén keresztül mindenkit bevont abba a gyötrelembe, amely a világ nagyon sok részén kitört keresztény ellenes hajtóvadászatból fakad. Egy nappal Húsvét után a déli Regina Coeli imádság előtt mondott beszédében Ferenc pápa ismét fennhangon szólt a problémáról. Fel kívánta rázni szavaival az általános tespedtségből azokat, akik tehetnének valamit az üldözött keresztények védelmében.

Nem tétlenkedhetünk!

A Mária-imát lezáró köszöntések során a pápa a „Shalom” közösségnek a Szent Péter téren összegyűlt tagjaihoz fordulva a szolidaritás jegyében ismét buzdított a közvélemény érdeklődésének felkeltésére a keresztényüldözés kapcsán. „Ők a mai vértanúink és nagyon sokan vannak. Többen vannak, mint az első évszázadokban voltak” – nyomatékosította a Szentatya. Majd a nemzetközi közösséghez fordulva annak a kívánságának adott hangot, hogy ne álljon némán és tétlenül az elfogadhatatlan bűntett előtt, amely a legalapvetőbb emberi jogokkal szembeni aggasztó visszaélés. Kérte a nemzetközi közösséget, hogy ne fordítsa tekintetét más irányba.

Inkább életünkkel és ne csak szavakkal evangelizáljunk

Ferenc pápának ez a felhívása zárta le a Regina Coeli imádság előtti reflexiót, amelyben viszont a feltámadás reményéről szólt. Ez Húsvét reggelén az üres sírból születik és Galilea „perifériáiról” indul el. Az Apostoli Palota ablakában állva a Szentatya a téren összegyűlt híveket kérte, hogy háromszor ismételjék vele: „Krisztus feltámadt”. Ez az örömhír jelenjen meg arcunkon, érzéseinkben és viselkedésünkben, abban, ahogy másokkal bánunk.

„Akkor hirdetjük a feltámadt Krisztust, amikor világossága átjárja létünk legsötétebb pillanatait és megosztjuk ezt a fényt másokkal; amikor tudunk együtt mosolyogni azzal, aki mosolyog és sírni azzal, aki sír; amikor elkísérjük azt, aki szomorú és akit az a veszély fenyeget, hogy elveszti a reményt; továbbá amikor elmondjuk hitélményünket annak, aki az élet értelmét és a boldogságot keresi” – mutatott rá Ferenc pápa.

Engedjük, hogy létünket meghódítsa és átalakítsa a feltámadás!

A feltámadás örömében indította el a Húsvét hetét és megújította hívását, hogy mindennap olvassunk el egy részt az Evangéliumból, amely a kereszténység e központi eseményéhez kapcsolódik. Felhívta a figyelmet, hogy a liturgia Húsvét hetét „egyetlen napnak” tekinti, mert a misztérium kegyelme áthatja szívünket és életünket.

„A Húsvét az az esemény, amely radikális újdonságot hozott minden ember, a történelem és a világ számára: ez az élet győzelme a halál felett, az életre ébredés és az újjászületés ünnepe. Engedjük, hogy létünket meghódítsa és átalakítsa a feltámadás!” – zárta a húsvéthétfői Regina Coeli imádság előtti beszédét Ferenc pápa.

Kép: Ferenc pápa a húsvéthétfői Regina Coeli alkalmával üdvözli a híveket – OSS_ROM

Forrás: Vatikáni Rádió