„Soha ne legyetek klerikálisak, álljatok a legutolsók mellé…”

„Soha ne legyetek klerikálisak, álljatok a legutolsók mellé…”

Március 30-án, csütörtökön délelőtt Ferenc pápa a Vatikánban fogadta a szomaszkaiatyák (Congregatio Clericorum Regularium a Somascha) csoportját, akik március 14. és április 1. között tartják rendi nagygyűlésüket a Róma környéki Albanóban. Összejövetelük témája: „Menjünk át a másik partra testvéreinkkel együtt, akikkel együtt akarunk élni és meghalni”.

Lépjetek ki megszokott környezetetekből és induljatok el a sebzett és leselejtezett emberiség felé – buzdította őket a pápa. A Szomaszkai klerikus szerzetesrendet (Ordo Clericorum Regularim a Somascha, ORS) 1532-ben alapította a lombardiai Somasca-ban a nemesi származású világi hívő, Emiliáni Szent Jeromos, az árva gyermekek védőszentje. A pápa arra bátorította a szomaszkai rend atyáit, hogy “Krisztus szemével” tekintsenek a legkisebbekre, különösen a sorsára hagyatott ifjúságra, az árvákra és az új “félárvákra”.

Rendjük karizmájának megfelelően vegyék gondjaikban az egyedül érkező kiskorú migránsokat

„Azoknak a migránsoknak, fiataloknak és gyerekeknek, akik kíséret nélkül érkeznek országainkba szükségük van arra, hogy apára, anyára találjanak” – hívta fel figyelmüket a pápa, majd lelkükre kötötte: “Szeretném hangsúlyozni: a csónakokon sokan jönnek egyedül és szükségük van erre. Ez is a ti feladatotok”.

Alakítsák át a struktúrákat Isten Országa szolgálatának szellemében

A szomaszkai atyák legyenek figyelemmel a kirekesztés különböző formáira, amelyek a földrajzi és létbeli perifériákon tapasztalhatók, és alakítsák át a struktúrákat, ahol erre szükség van.  A struktúrák bizonyos esetekben hamis védelmet biztosítanak és fékezik a karitatív tevékenység, az Isten Országáért végzett szolgálat dinamizmusát. A szomaszkai rend tagjai haladjanak előre az inkulturációban, amely szükséges feltétele annak, hogy az egyház gyökeret verjen a világban. Továbbra is tevékenyen mozdítsák elő a katekéták, világi munkatársak képzését.

Ma az egyház egyik legsúlyosabb, legerősebb veszélye a klerikalizmus

A szomaszkai atyák működjenek együtt a világi hívekkel, támogassák és segítsék őket, mint papok, mint szerzetesek. Ne hanyagolják el az ökumenikus párbeszédet, különös tekintettel Afrikára és Ázsiára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA