Szabadon szolgáljuk Istent hatalomvágy és kettős játszma nélkül

Szabadon szolgáljuk Istent hatalomvágy és kettős játszma nélkül

Ha jól akarjuk szolgálni az Urat, akkor óvakodnunk kell a tisztességtelenségtől és a hatalom keresésétől. Nem lehet egyszerre szolgálni Istent és a világot. Erről beszélt a pápa kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

Haszontalan szolgák vagyunk (Lk 17,7-10)

Milyen akadályok állnak előttünk ahhoz, hogy szabadon szolgáljuk az Urat – kérdezte a Szentatya, majd így válaszolt: sok akadály van, egyikük a hatalomvágy. Hányszor láttuk, akár otthon is: itt én parancsolok! És hányszor éreztettük mi másokkal ki nem mondva: hogy itt én parancsolok? Megmutatni ezt, nem igaz? A hatalomvágy… és Jézus azt tanította nekünk, hogy aki parancsol, az legyen olyan, mint aki szolgál. Vagyis ahhoz, hogy elsők legyünk, nekünk kell mindenkit kiszolgálni. Jézus felborítja a világiasság, az evilág értékeit. És a hatalomvágy útján nem leszünk az Úr szolgái, sőt: akadályozza azt, olyan akadály, mint aminek az elhárításáért imádkoztunk az Úrhoz.

Ne legyünk tisztességtelenek: nem lehet egyszerre Istennek és a pénznek is szolgálni

A másik akadály, ami az egyház életében is fölmerül, a becstelenség, a hitszegő magatartás. Ez akkor leselkedik, amikor valaki az Urat akarja szolgálni, de másnak is szolgál rajta kívül – magyarázta a pápa. Az Úr azt mondta nekünk, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Vagy Istent vagy a pénzt választjuk. Jézus mondta ezt. Ez pedig egy akadály: a tisztességtelenség. Ami nem bűnösséget jelent. Mindannyian bűnösök vagyunk és ezért bűnbánatot érzünk. De csalárdnak lenni, kettős játékot űzni, Istennek és a világnak is szolgálni, az akadályt jelent. Akit hatalomvágy fűt és aki tisztességtelen, az nehezen tud szolgálni, az Úr szabad szolgájává válni. Ezek az akadályok, a hatalomvágy, a csalárdság elveszik a békénket és viszket tőle a szív, hogy ne légy soha nyugton, mindig sóvárogj. Ez pedig a világi hívságok feszültségéhez, a látszani vágyáshoz vezet.

Szabadon szolgálni Istent gyermekként, nem rabszolgaként

Ezek az emberek csak azért élnek, hogy kirakatban legyenek, hogy feltűnjenek, és azt mondják: Nézd, milyen jó is ez az ember… hogy hírnevet, világi hírnevet szerezzenek magunknak. Így pedig nem lehet szolgálni az Úrnak. Ezért kérjük az Urat, hogy távolítsa el tőlünk ezeket az akadályokat, hogy testben és lélekben kiegyensúlyozottan, szabadon szentelhessük magunkat az ő szolgálatának – fohászkodott homíliájában a pápa.

Isten szolgálata szabad: gyermekei vagyunk, nem rabszolgák. És Istent szabadon, békében tudjuk szolgálni, ha Ő elhárítja tőlünk az akadályokat, amik elveszik a békénket és a lelki nyugalmunkat. Amikor pedig szabadon szolgálunk az Úrnak, akkor halljuk az Úr hangjának mélységes békéjét, amint azt mondja: Gyere, gyere, gyere, te jó és hűséges szolga. És mindannyian jól és hűen akarjuk szolgálni az Urat, de szükségünk van a kegyelmére: egyedül nem vagyunk rá képesek. Ezért kérjük mindig a kegyelmet, hogy Isten vegye el tőlünk ezeket az akadályokat, hogy adja meg nekünk ezt a nyugalmat, a szív békéjét, hogy szabadon, és ne rabszolgaként szolgáljunk neki, mint a gyermekei.

Kérjük a szolgálat szabadságának kegyelmét

Ferenc pápa kiemelte, hogy amikor szabadon szolgálunk, el kell ismételnünk, hogy haszontalan szolgák vagyunk, tudatában annak, hogy magunkban semmire nem jutunk. Csak kérnünk kell és helyet kell adnunk, hogy Isten működjön bennünk és átalakítson minket szabad szolgákká, gyermekeivé, nem pedig rabszolgákká. Homíliája végén a pápa így fohászkodott: Az Úr segítsen megnyitni szívünket és működni a Szentlelket, hogy elvegye előlünk ezeket az akadályokat, főleg a hatalomvágyat, mely annyi bajt okoz, és a tisztességtelenséget, a kétarcúságot, hogy Istennek és a világnak is szolgáljunk. És így adja meg nekünk ezt a lelki nyugalmat, békét, hogy szabad gyermekeiként szolgáljunk, és végül azt mondjuk nagy szeretettel: Köszönjük, Atyánk, de te tudod: csak haszontalan szolgák vagyunk.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió