Szent Rita ünnepe Nagymagyaron

Szent Rita ünnepe Nagymagyaron

 

Május 25-én számos zarándok érkezett a nagymagyari Szent Kereszt Felmagasztalásának szentelt templomba, hogy részt vegyenek a reménytelen helyzetek szentjének, Szent Ritának búcsúján. Kora délután vette kezdetét a lelki pogram: rózsafüzér, litánia, elmélkedés, Szent Rita ájtatosság – melyet a helybéli esperes, Naszvadi Sándor végzett. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita volt. Szentbeszédében kiemelte Szent Rita életének három fő szakaszát, hogy példás életet élt édesanyaként, házastársként és apácaként egyaránt. E jeles szent minden élethelyzetben megállta a helyét, erejét Jézus kínszenvedéséből merítette. Rita minden helyzetben a Krisztusi szeretet és megbocsátás mintaképe volt.

A magyar szentbeszédet Haľko püspök mondta, melyben a Szentlélek igazságáról beszélt, valamint kiemelte a rózsát, mint a szeretet, a szenvedés és a titok szimbólumát. Rámutatott arra, hogy a rózsák szentje, követendő példa lehet mindenki számára, ugyanis Rita mindent eltűrt, mindent megbocsátott és végtelenül tudott szeretni.

Kép: Méry Tímea